Artikelen

Nieuws en publicaties


Irene Heikens

Irene Heikens (Centramed): “Persoonlijk contact helpt om zaken sneller op te lossen”

23 februari 2023

Belangenbehartigers, zorgverleners en verzekeraars krijgen op 1 maart te maken met een nieuwe gedragscode. Dan treedt de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA 2022) in werking. Wat houdt die code precies in? En wat verandert er in de dagelijkse praktijk?

Arnout Santen

Column Aernout Santen, kennismanager bij Centramed, in Letselschade.nu

16 februari 2023

Aernout santen, kennismanager bij Centramed en Coen de Koning, letselschadeadvocaat, zijn allebei gepokt en gemazeld in de letselschadepraktijk en steken dat geen van beiden onder stoelen of banken. Deze twee erkende zwaargewichten kruisen de pennen op Letselschade.NU!

Rechter_hamer_weegschaal

Patiënten en nabestaanden hebben geen recht op inzage in incidenten- of calamiteitenrapport

14 februari 2023

In zijn arrest van 10 februari 2023 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een patiënt of nabestaande geen recht heeft op inzage in een door de zorgaanbieder opgesteld rapport naar aanleiding van een incident of calamiteit.

Overhandiging_GOMA2022

Nieuw: de Gedragscode Openheid Medische Incidenten (GOMA 2022)

8 februari 2023

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 7 februari 2023 heeft de heer Victor Geskes, bestuurslid van De Letselschade Raad de nieuwe Gedragscode Openheid Medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid van de Permanente Commissie GOMA, in ontvangst genomen.

Berber_Laarman

Herstelrecht als nieuw perspectief op de afwikkeling van medische aansprakelijkheidsclaims

25 januari 2023

Klachtrecht, tuchtrecht en aansprakelijkheidsrecht: helpen deze procedures bij openheid, herstel en een goede schadeafwikkeling bij medische aansprakelijkheidsclaims? Of staan deze procedures eigenlijk in de weg?

MSB3

Ervaringen gezamenlijk pilotproject tussen Centramed en een ziekenhuis

19 december 2022

Een ziekenhuis heeft samen met Centramed in een pilotproject verschillende interventies ingezet om samen te proberen de kosten voor medische aansprakelijkheid te beperken. Het doel van de pilot was om te onderzoeken of er meer zaken in het ziekenhuis zelf opgelost konden worden, naar tevredenheid van zowel de patiënt als betrokken zorgprofessionals. Hierbij is onder andere ingezet…

Arnout Santen

Alles goed en wel, maar wiens persoonsgegevens zijn het nou eigenlijk?

15 december 2022

“Het is niet uitgesloten dat een medisch advies in een medische aansprakelijkheidskwestie nieuwe persoonsgegevens bevat. Maar – en dat is misschien contra-intuïtief – het betreft dan persoonsgegevens van de aansprakelijk gestelde arts”, aldus Aernout Santen, kennismanager van Centramed, in het PPS Bulletin van het Verbond van Verzekeraars.

Relatie_klacht_en_claim

15 jaar schadeclaims: afvlakking kostenstijging medische aansprakelijkheid, daling aantal claims maar toename grote schadeclaims

8 december 2022

De stijging van de kosten van medische aansprakelijkheid vlakt af. En er is een daling van het aantal claims tegen ziekenhuizen die in behandeling komen bij medische aansprakelijkheidsverzekeraars. Het aantal complexe, grote schadeclaims neemt wel toe. Door deze uitschieters blijven de gemiddelde bedragen hoog. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek van mr. drs.…

Paneldiscussie_klein

Terugblik Skipr congres ‘Van ketenzorg naar netwerkzorg’

13 oktober 2022

Skipr organiseerde op 6 oktober 2022 het congres ‘Van ketenzorg naar netwerkzorg’ in het Van der Valk hotel in Utrecht. Centramed heeft met haar kennis en expertise op het gebied van medische aansprakelijkheid, invulling gegeven aan een onderdeel van het programma.

DSC07538-2-scaled-2560x1440

Interview met Sandra Kuiper-Essanoussi (expert personenschade) voor Letselschade.nu

10 oktober 2022

Sandra Kuiper-Essanoussi werkt als expert personenschade bij Centramed en maakt deel uit van het branchebestuur Personenschade van het NIVRE. Aan Letselschade.NU heeft zij een persoonlijk en openhartig interview gegeven over haar leven en haar werk bij Centramed.