Zo werkt Centramed

Een snelle en adequate schadebehandeling is in ieders belang. De mensen van Centramed werken altijd aan de best mogelijke afhandeling van schadeclaims. De gedragscode GOMA geeft hier concrete aanbevelingen voor die wij binnen onze organisatie en bedrijfsprocessen hebben doorgevoerd.

Wij werken zonder winstoogmerk.

Omdat wij commerciële doelen niet passend vinden in ons werk: medische aansprakelijkheid gaat altijd over mensen. Door ons werk met elkaar goed te doen hopen we dat alle betrokkenen bij een medisch incident de draad weer kunnen oppakken.

Meer over kernwaarden
7Y2A1940

Helder en transparant

Het traject begint zodra wij een aansprakelijkstelling van een zorgprofessional ontvangen die bij één van onze leden werkt.

Lees meer

Uitwisselen relevante gegevens

Onze mensen werken actief samen met alle partijen die bij een claim als gevolg van medisch onzorgvuldig handelen betrokken zijn.

Lees meer

Onderbouwd standpunt binnen drie maanden

Centramed neemt in principe binnen drie maanden na ontvangst van de aansprakelijkstelling een standpunt in.

Lees meer

Duidelijkheid over uitkomst en vergoeding van kosten

Wij geven schriftelijk en gemotiveerd aan bij de patiënt óf en welk deel van de aansprakelijkstelling wordt erkend, wat om welke reden is afgewezen en wat eventueel nog meer onderzoek nodig heeft.

Lees meer

Externe deskundigheid inschakelen

Ons team van personenschadespecialisten heeft jarenlange ervaring met claims als gevolg van medisch onzorgvuldig handelen.

Lees meer

Gezamenlijk deskundigenonderzoek aanvragen

In sommige gevallen blijft er een verschil van inzicht op medisch gebied.

Lees meer

Voortvarend tot stand brengen deskundigenonderzoek

De betrokken partijen communiceren open en voortvarend over de totstandkoming van een medisch deskundigenonderzoek in gezamenlijk overleg.