Vrouw met rugzak

Zo werkt Centramed

Zodra de zorginstelling een claim heeft ingediend, staan onze deskundige en ervaren personenschadespecialisten voor u klaar. Zij nemen u het hele proces uit handen, houden u op de hoogte en nemen essentiële besluiten samen met u. Ze onderhouden contact met de betrokken partijen, raadplegen (medisch) deskundigen en verzamelen en beoordelen de relevante informatie.

Helder en transparant

Het traject begint zodra wij een aansprakelijkstelling van een zorgprofessional ontvangen die bij één van onze leden werkt.

Lees meer

Wij sturen dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken nadat de aansprakelijkstelling van een zorgprofessional is ontvangen, een bericht aan de afzender van de aansprakelijkstelling (patiënt of cliënt). Hierbij geven we gelijk inzicht in de procedure en we bieden iemand een persoonlijk gesprek aan. Eén van onze experts Personenschade komt dan bij de patiënt of cliënt thuis om in alle rust en in vertrouwde omgeving het verhaal te horen.

Uitwisselen relevante gegevens

Onze mensen werken actief samen met alle partijen die bij een claim als gevolg van medisch onzorgvuldig handelen betrokken zijn.

Lees meer

Dit vinden wij vanzelfsprekend, zodat we de aansprakelijkheid en de gevolgen van de gestelde fout goed kunnen beoordelen. Hiervoor hebben we een machtiging nodig van de patiënt om zijn of haar medische gegevens in te zien én praten we met de zorgprofessional, de patiënt of diens belangenbehartiger.

Uitwisselen relevante gegevens II

Wilt u grote bestanden, medische informatie of overige informatie veilig digitaal met ons delen? Dan kan dit via de onderstaande knop.

Lees meer

U ontvangt, nadat u op de link hebt gedrukt een verificatie code op het e-mail adres dat u heeft ingevuld. Met deze verificatie code kunt u inloggen op een scherm van waaruit u op een veilige manier informatie met ons secretariaat Schade kunt delen. Hierna zal het secretariaat de informatie verwerken.

Naar de Zivver app

Onderbouwd standpunt binnen drie maanden

Centramed neemt in principe binnen drie maanden na ontvangst van de aansprakelijkstelling een standpunt in.

Lees meer

Is er wel of geen aansprakelijkheid vast te stellen? Wanneer het niet haalbaar is om binnen drie maanden een inhoudelijk standpunt in te nemen, dan leggen wij dit altijd uit aan de patiënt. Ook vertellen we wanneer we verwachten dit standpunt wel in te kunnen nemen.

Duidelijkheid over uitkomst en vergoeding van kosten

Wij geven schriftelijk en gemotiveerd aan bij de patiënt óf en welk deel van de aansprakelijkstelling wordt erkend, wat om welke reden is afgewezen en wat eventueel nog meer onderzoek nodig heeft.

Lees meer

Ook informeren we de patiënt over de hoogte van de eventuele vergoeding van de gemaakte en te maken kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand en eventueel deskundigenonderzoek.

Externe deskundigheid inschakelen

Ons team van personenschadespecialisten heeft jarenlange ervaring met claims als gevolg van medisch onzorgvuldig handelen.

Lees meer

Medische incidenten kunnen om uiteenlopende redenen erg complex van aard zijn. Het medisch dossier en de andere aanvullende informatie geven dan onvoldoende inzicht om een gemotiveerd standpunt in te nemen. Dan kunnen we in onderling overleg met de patiënt een medisch deskundige inschakelen.

Voortvarend tot stand brengen deskundigenonderzoek

De betrokken partijen communiceren open en voortvarend over de totstandkoming van een medisch deskundigenonderzoek in gezamenlijk overleg.

Gezamenlijk deskundigenonderzoek aanvragen

In sommige gevallen blijft er een verschil van inzicht op medisch gebied.

Lees meer

Dit betekent dat we het niet eens worden met elkaar, ondanks een goed onderbouwde aansprakelijkstelling en een goed gemotiveerde afwijzing. Dan wordt in gezamenlijk overleg een deskundigenonderzoek gevraagd om in medisch opzicht de duidelijkheid te verschaffen die nodig is voor een juridisch oordeel over de betreffende behandeling. De kosten voor dit onderzoek komen in beginsel voor rekening van beide partijen.

Man in park bij boom

Wij werken zonder winstoogmerk.

Omdat wij commerciële doelen niet passend vinden in ons werk: medische aansprakelijkheid gaat altijd over mensen. Door ons werk met elkaar goed te doen hopen we dat alle betrokkenen bij een medisch incident de draad weer kunnen oppakken.

Lidmaatschap bij Centramed

Centramed biedt diverse verzekeringen. De basis van een lidmaatschap wordt gevormd door de aansprakelijkheidsverzekering. De Verzekeringskaart geeft een samenvatting van de polisvoorwaarden.

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. De afdeling Relatiebeheer staat voor u klaar via telefoonnummer: 070 – 301 70 70. Wilt u liever dat wij contact met u opnemen? Stuur dan een e-mail naar relatiebeheer@centramed.nl en wij bellen u terug.