Alle artikelen

Karen Kruijthof en Amba Zeggen benoemd tot leden van de RvC van Centramed

16 januari 2024

RvC_Amba_Zeggen_Karen_Kruijthof

Op 21 december 2023 heeft de Ledenraad van Centramed mevrouw Drs. A.P. Zeggen AAG en mevrouw Dr. C.J. (Karen) Kruijthof benoemd tot leden van de Raad van Commissarissen (RvC). Amba Zeggen en Karen Kruijthof volgen Prof. Dr. Mark Kramer en Drs. Margreet Haandrikman AAG op. Zij verlieten per eind 2023 de RvC van Centramed, omdat Mark Kramer met pensioen gaat en Margreet Haandrikman de maximale termijn heeft bereikt. Met de komst van Amba en Karen bestaat de Raad van Commissarissen van Centramed uit zes leden en is daarmee weer op volle sterkte.

Karen Kruijthof (1967) heeft geneeskunde en bestuurskunde gestudeerd en is gepromoveerd op onderzoek naar de zeggenschap van medisch specialisten in Nederlandse ziekenhuizen. Na twee jaar klinische praktijk bekleedde ze in diverse ziekenhuizen beleids- en managementfuncties. Als lid van de raad van bestuur van het Sint Franciscus Gasthuis is ze intensief betrokken geweest bij de fusie tussen dit Rotterdamse ziekenhuis en het Schiedamse Vlietland Ziekenhuis, wat leidde tot haar functie als bestuurder van de fusiecombinatie Franciscus Gasthuis & Vlietland. Begin 2019 werd Karen benoemd tot lid van de raad van bestuur van Amsterdam UMC. Daarnaast is ze onder meer lid van de Raad van Commissarissen van Zorgpartners Midden-Holland, de Stichting BOLS (namens NFU) en de Stuurgroep Arbeidszaken NFU.

Karen Kruijthof: “Er zijn een paar rode draden in mijn werk: de al genoemde combinatie van ‘primaire processen’ en de organisatie ervan, de rol van mensen/professionals daarin en het gezamenlijk streven naar en denken over kwaliteit en veiligheid. Deze rode draden motiveren mij ook om deel te gaan nemen aan de Raad van Commissarissen van Centramed. Ik denk in deze nevenfunctie weer meer te kunnen leren over hoe Centramed en de aangesloten organisaties bijdragen aan preventie van ongewenste gebeurtenissen én hoe ze zo goed mogelijk kunnen handelen als dat toch gebeurt. Vanuit mijn belangstelling, kennis en (werk)ervaring lever ik graag een bijdrage aan het team en natuurlijk aan de onderwerpen die bij de Raad van Commissarissen op de agenda staan.”

Amba Zeggen (1971) heeft wiskunde en actuariële wetenschappen gestudeerd en heeft meer dan 20 jaarervaring in de financiële sector. Amba is partner bij Probability & Partners en verantwoordelijk voor de verzekeringsactiviteiten. Ze heeft ruime ervaring met Risk Management voor verzekeraars vanuit verschillende rollen. Naast haar rol als consultant is Amba docent risk management aan de UvA en het Actuariële Instituut en is zij is lid van de Raad van Commissarissen van Schadeverzekeringsmaatschappij Bovemij N.V., lid van de Raad van Commissarissen van Roeminck Insurance N.V. (Heineken captive).

Amba Zeggen: “Waarom commissaris bij Centramed? Als aansprakelijkheidsverzekeraars speelt Centramed een belangrijke rol in het zorgen voor een stabiele zorgsector. De onderlinge structuur zorgt daarbij dat de focus ligt op goede en eerlijke oplossingen, het voorkomen van incidenten en een betaalbare premie. Waarbij Centramed bijdraagt aan het delen van kennis en ervaringen onder de leden. Een mooie organisatie om daaraan bij te dragen als commissaris.

Gezien mijn achtergrond zal ik zeker mijn risicomanagement ervaringen meenemen als commissaris. Onderwerpen als duurzaamheid, in het bijzonder klimaatverandering, digitalisering en IT risico’s en de ontwikkeling van de portefeuille zie ik als belangrijke thema’s voor Centramed. Uiteraard zal ik ook veel gaan leren over de Centramed organisatie, en het werkveld van onze leden.”

Jean-Paul Essers, voorzitter Raad van Commissarissen Centramed: “We zijn erg blij met de beschikbaarheid en benoeming van Karen en Amba. Door hun achtergrond en ervaring zullen ze van grote toegevoegde waarde zijn voor Centramed en haar leden. We danken Mark Kramer en Margreet Haandrikman voor de periode waarin ze zitting in de RvC van Centramed hadden. Ze hebben veel voor Centramed kunnen betekenen!”

Andere artikelen