Alle artikelen

Principiële uitspraken Hoge Raad medische aansprakelijkheid

4 december 2023

Rechter_hamer_weegschaal

De Hoge Raad heeft op vrijdag 1 december 2023 twee principiële uitspraken gedaan die voor medische aansprakelijkheid relevant zijn.

In de eerste zaak ging het samengevat om de twee volgende vragen: Mag een zorgverlener of zorginstelling medische gegevens van de patiënt verstrekken aan de jurist van de verzekeraar of het ziekenhuis zonder toestemming van de patiënt? En als die toestemming ontbreekt, mag de patiënt dan toch verwachten dat het ziekenhuis een inhoudelijk standpunt inneemt over zijn claim? Het antwoord luidt dat die toestemming nodig is, maar dat de patiënt geen inhoudelijk standpunt mag verwachten als hij geen machtiging heeft gegeven.

In de tweede zaak ging het om afgifte van het Medisch Advies in het kader van de vraag of de behandeling volgens de regelen der kunst was verlopen. Hier beslist de Hoge Raad dat de WGBO (wet geneeskundige behandelingsovereenkomst) niet van toepassing is op dergelijke adviezen, en dat de patiënt dus geen rechten kan ontlenen aan de bepalingen de WGBO. De patiënt heeft geen recht op overlegging van het medisch advies.

De uitspraken zijn op de website van de Hoge Raad gepubliceerd en als bijlage bij dit bericht in te zien.

Hoge Raad medische machtiging
pdf (150,17 KB)
Hoge Raad medisch advies
pdf (136,37 KB)

Andere artikelen