Belangenbehartiger vinden

Advies van een deskundige

Een claim als gevolg van medisch onzorgvuldig handelen, aansprakelijkheid en verwijtbare feiten. Dit zijn waarschijnlijk nieuwe begrippen voor u. U hoopt er nooit mee te maken te krijgen en toch is u nu iets overkomen waardoor u er opeens wel mee te maken krijgt. En dan komt er heel veel op u af. Waar heeft u recht op? Hoe ziet zo’n proces er uit? En dan nog alle juridische termen die u niet kent. Daarom is ons advies om een belangenbehartiger in de arm te nemen die gespecialiseerd is in medische aansprakelijkheid. De redelijke kosten van deze specialist komen voor vergoeding in aanmerking wanneer uw zorginstelling aansprakelijk blijkt te zijn. U vindt een belangenbehartiger in het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL).

Nationaal Keurmerk Letselschade

Wij werken actief met uw belangenbehartiger samen om alle betrokkenen zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over een claim als gevolg van medisch onzorgvuldig handelen. Wat doet een belangenbehartiger?

Geeft u duidelijkheid over verwachtingen

Een aansprakelijkstelling als gevolg van onzorgvuldig medisch handelen is voor u onbekend terrein. Uw belangenbehartiger helpt om realistische verwachtingen te hebben van de duur en de kosten van een claimtraject.

Onderbouwt de aansprakelijkstelling en omschrijft de gevolgen

De belangenbehartiger draagt zorg voor een goed gemotiveerde en onderbouwde aansprakelijkstelling en omschrijft de medische en de feitelijke gevolgen.


Wij zijn een onderlinge waarborgmaatschappij zonder winstoogmerk.