Vrouw met peuter

Belangenbehartiger vinden

Advies van een deskundige

Een claim als gevolg van medisch onzorgvuldig handelen, aansprakelijkheid en verwijtbare feiten. Dit zijn waarschijnlijk nieuwe begrippen voor u. U hoopt er nooit mee te maken te krijgen en toch is u nu iets overkomen waardoor u er opeens wel mee te maken krijgt. En dan komt er heel veel op u af. Waar heeft u recht op? Hoe ziet zo’n proces er uit? En dan nog alle juridische termen die u niet kent. Daarom is ons advies om een belangenbehartiger in de arm te nemen die gespecialiseerd is in medische aansprakelijkheid. De redelijke kosten van deze specialist komen voor vergoeding in aanmerking wanneer uw zorginstelling aansprakelijk blijkt te zijn. U vindt een belangenbehartiger in het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL).

Logo Nationaal keurmerk letselschade

Wat is het Nationaal Keurmerk Letselschade?

Het NKL maakt kwaliteit van dienstverlening herkenbaar voor benadeelden van letselschade en is hét kwaliteitskeurmerk voor dienstverleners die een bijdrage leveren aan de afwikkeling van letselschades in Nederland. In het NKL staat een overzicht van advocaten, belangenbehartigers en andere organisaties die voldoen aan de kwaliteitseisen die de branche aan hen stelt. Door te kiezen voor een keurmerk houdende dienstverlener, zijn benadeelden verzekerd van hoogwaardige en klantgerichte dienstverlening. Centramed is ook aangesloten bij het NKL. Door middel van een driejaarlijkse auditcyclus, verricht door een NKL-gecertificeerde auditor, wordt getoetst of er aan de kwaliteitseisen wordt voldaan.

Wat doet een belangenbehartiger?

Een aansprakelijkstelling als gevolg van onzorgvuldig medisch handelen is voor u onbekend terrein. Wij werken actief met uw belangenbehartiger samen om alle betrokkenen zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de claim. Uw belangenbehartiger helpt om realistische verwachtingen te hebben van de duur en de kosten van een claimtraject. De belangenbehartiger draagt ook zorg voor een goed gemotiveerde en onderbouwde aansprakelijkstelling en omschrijft de medische en de feitelijke gevolgen.