Alle artikelen

Centramed als spreker op Netwerkdag Qualicor

6 november 2023

Netwerkdag_14_november2023

Op 14 november 2023 organiseert Qualicor Europe haar jaarlijkse Netwerkdag bij het ziekenhuis Gelderse Vallei. Met kwaliteitscoördinatoren van zorginstellingen in Nederland en Vlaanderen wordt er gesproken over het verder bevorderen en borgen van veilige zorg. Centramed en Qualicor Europe werken samen om zorginstellingen en zorgnetwerken te ondersteunen bij duurzame borging en verbetering van patiëntveiligheid. Onder andere door het delen van kennis en ervaring op het gebied van schadepreventie. Alice Hamersma, preventie adviseur bij Centramed, heeft op 1 juni 2023 bijgedragen aan een Webinar over integraal risicomanagement. In november zal zij daar dieper op ingaan. Een integrale benadering van risico’s en omgang met incidenten, calamiteiten, klachten en claims kan onnodige juridische escalatie en kosten voorkomen. Daarbij kan het bijdragen aan het vertrouwen van patiënten in een zorginstelling. Als onderdeel van een interessant programma zal Centramed haar toegevoegde waarde op het gebied van medische aansprakelijkheid en schadepreventie tonen. Op de netwerkdag is veel ruimte voor interactie en het uitwisselen van ervaringen van de deelnemers.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Alice Hamersma, telefoonnummer: 070 – 301 70 80. U kunt ook een e-mail sturen naar alice.hamersma@centramed.nl.

Andere artikelen