Voetballer met bal op voetbalveld

Wat u zelf kunt doen

Zodra uw claim bij ons binnenkomt gaan wij voor u aan de slag. U weet dan zo snel als mogelijk waar u aan toe bent. Uiteraard streven wij er naar om uw claim goed én zonder onnodig oponthoud te behandelen. Daar hebben we uw hulp bij nodig omdat het uw medische gegevens zijn én u weet als geen ander wat u de zorgprofessional precies verwijt en welke schade dit volgens u met zich meebrengt.

Wilt u grote bestanden, medische informatie of overige informatie veilig digitaal met ons delen? Dan kan dit via deze link. U ontvangt, nadat u op de link hebt gedrukt, een verificatie code op het e-mail adres dat u heeft ingevuld. Met deze verificatie code kunt u inloggen op een scherm van waaruit u op een veilige manier informatie met ons secretariaat Schade kunt delen. Hierna zal het secretariaat de informatie verwerken.

Toestemming geven voor inzage in uw medisch dossier.

Onze experts mogen uw medisch dossier niet zonder uw toestemming inzien. Zij ontvangen uw dossier pas nadat u uw zorginstelling hier nadrukkelijk toestemming voor geeft. Dit kunt u doen door bij uw zorginstelling het machtigings- en toestemmingsformulier op te vragen, in te vullen en te ondertekenen. Wij ontvangen uw medisch dossier dan via hen.

Duidelijke omschrijving wat u uw zorgprofessional verwijt.

Om te weten wat u uw zorgprofessional precies verwijt is het heel belangrijk dat u hier een duidelijke omschrijving van geeft op het machtigings- en toestemmingsformulier.

Inzicht geven in de financiële en praktische gevolgen van de vermeende fout.

Wat zijn voor u de financiële en/of praktische gevolgen? Een belangrijk onderdeel bij onze beoordeling van een claim is om de gevolgen van de vermeende fout te weten.

Wilt u een juridisch specialist inschakelen om u hierbij te helpen?
Dat kan.

Meer informatie
Vrouw met telefoon in kantoorgebouw

Wij zijn een onderlinge waarborgmaatschappij zonder winstoogmerk.