Klacht over Centramed

Centramed doet haar best om haar dienstverlening voortvarend en transparant te laten verlopen. Hebt u toch een klacht, anders dan over de behandeling van uw claim? Dan horen wij dit graag. Afhankelijk van waar uw klacht over gaat is het belangrijk om te weten waar u terecht kunt met uw klacht zodat hier aandacht voor is.

Waar kunt u terecht?

Bijvoorbeeld bij de

Wij nemen uw klacht zorgvuldig in behandeling en onderzoeken wat er is gebeurd.

Hoe dient u een klacht in?

U kunt een klacht zowel telefonisch via 070 – 301 70 70 als schriftelijk indienen via info@centramed.nl.

Wilt u uw klacht liever via de reguliere post sturen? Dat kan ook.

Onderlinge waarborgmaatschappij Centramed B.A.
Ter attentie van (de betreffende manager)
Postbus 7374
2701 AJ  Zoetermeer

Welke gegevens hebben wij van u nodig?

Behandeling van de klacht

U wordt binnen drie werkdagen na ontvangst van uw klacht opgebeld om deze door te spreken, hoe het proces van de klachtafhandeling er uitziet en op welke termijn u een inhoudelijke reactie kunt verwachten.

Binnen 1 week na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging, daarin staat binnen welke termijn u een inhoudelijke reactie op de klacht kunt verwachten (doorgaans binnen 3 weken).

Klachtenreglement (in het kort)
pdf (86,77 KB)