jimmy-dean-Qngdf0kgGB4-unsplash

Kernwaarden

Mensgericht, actief en zorgvuldig

Centramed gaat voor een mensgerichte, actieve en zorgvuldige benadering van zowel de patiënten als de zorgprofessionals. Wij leggen de lat voor onszelf hoog: we doen ons werk goed, stellen hoge kwaliteitseisen aan onszelf en we vinden het niet meer dan normaal dat we de in de branche afgesproken gedragsregels naleven. Wat betekent dat eigenlijk?

Woman,Wearing,Glasses,At,Home,Concentrating,As,She,Works,On

Mensgericht

Elke claim behandelen wij samen met alle betrokkenen. Het is voor de zorgprofessional en voor de patiënt ingrijpend om betrokken te raken bij een medisch incident. Wij bieden de patiënt en/of zijn naasten altijd een persoonlijk gesprek aan. In dit gesprek kan een ieder zijn verhaal kwijt en kunnen verwachtingen worden gedeeld. Medische aansprakelijkheid gaat altijd over mensen. Iedere claim gaat over iemand. Dit realiseren wij ons heel goed.

Voetballer met bal op voetbalveld

Actief

Bij een claim zijn meerdere partijen betrokken. Allemaal willen ze weten waar ze aan toe zijn. Een snelle en adequate behandeling van claims is in ieders belang. Onze mensen spannen zich dagelijks in om de patiënt en andere betrokkenen actief op de hoogte te houden van de voortgang. Ook pakken wij de regie naar alle partijen die bij het schadetraject betrokken zijn. Actief betekent voor ons: luisteren, doen, vragen en regelen.

Vrouw met op de achtergrond een skyline

Zorgvuldig

Zorgvuldig zijn zit in onze genen. Het is zelfs een voorwaarde om ons werk goed te kunnen doen. Alleen dan kunnen wij een eerlijk antwoord geven op de vraag ‘is er iets fout gegaan of fout gedaan’? Natuurlijk willen wij claims voortvarend behandelen, maar als het erop aan komt gaat zorgvuldigheid altijd boven snelheid. Wij baseren onze besluiten dan ook op alle relevante informatie en motiveren die goed. Zorgvuldig zijn betekent ook: respect tonen aan alle betrokkenen, je aan gemaakte afspraken houden, er alles aan doen om duidelijk en begrijpelijk te communiceren en actief te luisteren.