Medische aansprakelijkheid

Belangrijke mededeling i.v.m. COVID-19

We hebben vragen van leden gekregen of medewerkers die zij inzetten zonder geldige of met een verlopen BIG-registratie onder de dekking van de polis van Centramed vallen. U leest er hier meer over.

Centramed-5

Open, heldere en gepaste communicatie met alle betrokkenen.

Onze processen zijn ingericht om wetten en gedragsregels zoals Wkkgz en de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA) waar te maken. Een snelle en adequate afhandeling van claims is in ieders belang.


Wij zijn een onderlinge waarborgmaatschappij zonder winstoogmerk.