Man,Sitting,With,Dog,On,Sand,Dune,At,Dutch,Beach

Medische aansprakelijkheid

Altijd de beste zorg bieden

Iedere arts, verpleegkundige of behandelaar wil zijn patiënt of cliënt altijd de beste zorg bieden. Toch komt het voor dat een behandeling of het herstel hierna anders verloopt dan gedacht of van tevoren was afgesproken. Is er een complicatie opgetreden of is er iets anders misgegaan? Een medische behandeling die anders verloopt dan verwacht kan voor de patiënt en zijn familie ingrijpend zijn. Ook voor u als arts of verpleegkundige kan dit heftig zijn.

Open, heldere en gepaste communicatie met alle betrokkenen.

Onze processen zijn ingericht om wetten en gedragsregels zoals Wkkgz en de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA) waar te maken. Een snelle en adequate afhandeling van claims is in ieders belang.