Medische aansprakelijkheid

Altijd de beste zorg bieden

Iedere arts, verpleegkundige of behandelaar wil zijn patiënt of cliënt altijd de beste zorg bieden. Toch komt het voor dat een behandeling of het herstel hierna anders verloopt dan gedacht of van tevoren was afgesproken. Is er een complicatie opgetreden of is er iets anders misgegaan? Een medische behandeling die anders verloopt dan verwacht kan voor de patiënt en zijn familie ingrijpend zijn. Ook voor u als arts of verpleegkundige kan dit heftig zijn.

Hoe reageert u als zorgverlener op een medisch incident?

Hoe komt u in gesprek met een betrokken patiënt en/of diens naaste omgeving?

Hoe vertelt u een patiënt dat er iets is mis gegaan?

Samenwerken aan snelle en adequate schadebehandeling

De gedragscode GOMA helpt alle betrokkenen om een schadeclaim zorgvuldig en zo snel als mogelijk af te handelen. De 19 aanbevelingen geven u, de patiënt (en zijn belangenbehartiger) en onszelf (als verzekeraar van medische aansprakelijkheid) de kans om gepaste verantwoordelijkheid te nemen voor een snelle en adequate schadebehandeling. Dat is in ieders belang.

Open, heldere en gepaste communicatie met alle betrokkenen.

Onze processen zijn ingericht om wetten en gedragsregels zoals Wkkgz en de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA) waar te maken. Een snelle en adequate afhandeling van claims is in ieders belang.

7Y2A1000