Disclaimer

De website van Onderlinge Waarborgmaatschappij Centramed B.A. heeft als doel de bezoeker te informeren over de producten en diensten van Centramed.

Functioneren van deze website

Centramed stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij is Centramed onder meer afhankelijk van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Centramed vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat zij geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie op deze website

Centramed heeft deze website met zorg samengesteld en streeft ernaar dat alle informatie op de website juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor Centramed de juistheid en volledigheid van alle getoonde informatie niet kan garanderen. Wij raden u dan ook altijd aan om de juistheid en volledigheid van de betreffende informatie te verifiëren bij een medewerker van Centramed.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die vanuit deze website op de apparatuur van een bezoeker worden geplaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker.

De website van Centramed gebruikt alleen functionele cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt.

NaamAanbiederDoelVervaltermijn
_gacentramed.nlRegistreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.2 jaar
_gidcentramed.nlRegistreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.1 dag

Voor gebruik van deze cookies is geen toestemming vereist en deze kunnen dan ook niet worden uitgeschakeld.

Copyright

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op de website van Centramed mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Centramed worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan.

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de bezoeker van de website van Centramed. Centramed geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

januari 2019