Vrouw met telefoon in kantoorgebouw

Organisatie

Wij zijn deskundig in medische aansprakelijkheid

Wij zijn een onderlinge waarborgmaatschappij en daar zijn we trots op: we werken voor én met onze leden, we werken zonder winstoogmerk en met hart voor de betrokken zorgverleners én patiënten.

Onze leden zijn (academische) ziekenhuizen, ggz-instellingen en overige zorginstellingen in Nederland en zij kunnen rekenen op:

Centramed wil blijven bijdragen aan de beheersing van kosten van medische aansprakelijkheid en de solidariteit binnen de zorg. We zorgen voor een eerlijke oplossing. Dit geeft alle betrokkenen de mogelijkheid om de draad weer op te pakken. Daarnaast vinden we de solidariteit in de gezondheidszorg een groot goed. Wij bewaken dat de oplossingen die we bieden niet ten koste gaan van de collectiviteit.

Focus voor de toekomst

Samenwerken met stakeholders aan beheersbaarheid kosten

Centramed wil in samenwerking met haar stakeholders op een bredere wijze invulling geven aan de beheersbaarheid van de kosten van medische schade. Vanuit onze kracht vergroten we de onderlinge betrokkenheid en koesteren we de persoonlijke aandacht voor betrokken partijen.

Kortere doorlooptijd van claims

De huidige processen rondom medische schade kennen een lange doorlooptijd. Wij hebben de ambitie om de komende jaren te werken aan een slagvaardiger proces.

Kennis en data delen

Door kennis en data met elkaar te delen ontstaan er mogelijkheden om het systeem sterker en beter te maken.

Op zoek naar andere oplossingen

Voor het realiseren van onze ambitie kiest Centramed voor een aanpak met experimenten en kort cyclisch werken. Dit betekent werken in kleine teams, die een ruim mandaat krijgen. Gezamenlijk gaan we op zoek naar andere oplossingen en werkwijzen. Daarbij is ruimte om te onderzoeken, te experimenteren en te leren.

Onze Raad van Commissarissen

Centramed is een onderlinge waarborgmaatschappij. Onze leden bepalen samen met ons het beleid. Dit gebeurt via Algemene Ledenvergaderingen en de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen (RvC) van Centramed bestaat uit zes leden:

Jaarverslagen en SFCR-verslagen

Nieuws en publicaties