Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Onderlinge Waarborgmaatschappij Centramed B.A. (‘Centramed’), kantoorhoudend aan de Maria Montessorilaan 9, 2719 DB in Zoetermeer. Hierin leggen wij uit waarom wij persoonsgegevens verzamelen, welke gegevens dat zijn en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken.

Waarom verwerkt Centramed persoonsgegevens?

Centramed is een medische aansprakelijkheidsverzekeraar. Wij verzekeren zorginstellingen tegen het risico van medische aansprakelijkheid en behandelen ingediende schadeclaims. In dat kader verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van mensen die een claim hebben ingediend en van (de medewerkers van) onze leden: de zorginstellingen. Maar ook van onze medewerkers en mensen die bij Centramed solliciteren.

Centramed mag persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken als daar een grondslag voor bestaat zoals genoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). In de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens van het Verbond van Verzekeraars zijn deze algemene wettelijke verplichtingen uitgewerkt. Centramed leeft deze gedragscode na.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u hier vragen over heeft. Maak hieronder een keuze voor informatie die op uw situatie van toepassing is.

Bezoekt u onze website, dan plaatsen we alleen functionele cookies. Daarmee worden geen gegevens verwerkt die tot individuele personen zijn te herleiden. Lees meer hierover in de disclaimer.