Artikelen

Nieuws en publicaties


‘Medische fouten? Wees open en eerlijk’

16 september 2021

Interview met: Irene Heikens, directeur en Aernout Santen, kennismanager Centramed in Skipr.

Lees meer

Beantwoording Kamervragen over medische aansprakelijkheid

28 juni 2021

Recent zijn door Tweede Kamerleden Michiel van Nispen en Maarten Hijink (beiden SP) Kamervragen gesteld aan mevrouw Tamara van Ark, minister voor Medische Zorg, over medische aansprakelijkheid.

Lees meer

Update ZWiC-fonds

9 juni 2021

Centramed onderschrijft het ZWiC-fonds. Op 8 juni 2021 publiceerde het Verbond van Verzekeraars een artikel dat al 82 zorgmedewerkers en nabestaanden eenmalige financiële bijdrage hebben ontvangen.

Lees meer

Vacature: lid Raad van Commissarissen

25 mei 2021

Centramed zoekt een lid van de Raad van Commissarissen, niet zorg-gebonden & voorzitter van de Audit- & RiskCommissie.

12 mei 2021 Dag van de verpleging

12 mei 2021

Centramed breidt proefpersonenverzekering uit

30 april 2021

Centramed biedt haar leden, naast de verzekering voor medische aansprakelijkheid, ook de mogelijkheid om WMO onderzoeken (Wet Medisch Wetenschappelijk onderzoek met Mensen) te verzekeren.

Lees meer

Centramed: stabiele basis in onzekere tijden

8 april 2021

Centramed heeft 2020 afgesloten met een positief resultaat van € 3.187.000. Daarbij laat zij zien over ruim voldoende solvabiliteit te beschikken, namelijk 168%. Dit is tijdens de Algemene Ledenvergadering op 8 april 2021 bekendgemaakt.

Centramed ontvangt NKL certificaat van de Letselschade Raad

18 februari 2021

Per 1 januari 2021 is het Register Letselschade overgegaan in het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL). In het NKL staat een overzicht van advocaten, belangenbehartigers en andere organisaties die voldoen aan de kwaliteitseisen die de branche aan hen stelt. Centramed heeft als eerste (medische) aansprakelijkheidsverzekeraar het certificaat (digitaal) in ontvangst mogen nemen van Remco Heeremans, directeur van De Letselschade Raad.

Lees meer

Dekking aansprakelijkheidsverzekering in het kader van COVID-19

19 oktober 2020

We hebben vragen van leden gekregen of medewerkers die zij inzetten zonder geldige of met een verlopen BIG-registratie onder de dekking van de polis van Centramed vallen.

Nu we worden geconfronteerd met een zeer uitzonderlijke situatie wil Centramed haar leden ondersteunen en uiteraard duidelijkheid bieden.

Lees meer

Wetenschappelijk onderzoek: Haematoma, abscess or meningitis after neuraxial anaesthesia in the USA and the Netherlands: A closed claims analysis

12 oktober 2020

In 2019 heeft Centramed bijgedragen aan een onderzoek van Elke Bos, anesthesioloog in het Amsterdam UMC. Zij heeft een onderzoek gedaan naar gesloten claims in Nederland en de Verenigde Staten (VS) met betrekking tot hematomen, abcessen of meningitis na neuraxiale anesthesie. De uitkomsten daarvan zijn in september gepubliceerd in The European Journal of Anaesthesiology.

Lees meer

Wij zijn een onderlinge waarborgmaatschappij zonder winstoogmerk.