Artikelen

Nieuws en publicaties


Berber_Laarman

Herstelrecht als nieuw perspectief op de afwikkeling van medische aansprakelijkheidsclaims

25 januari 2023

Klachtrecht, tuchtrecht en aansprakelijkheidsrecht: helpen deze procedures bij openheid, herstel en een goede schadeafwikkeling bij medische aansprakelijkheidsclaims? Of staan deze procedures eigenlijk in de weg?

MSB3

Ervaringen gezamenlijk pilotproject tussen Centramed en een ziekenhuis

19 december 2022

Een ziekenhuis heeft samen met Centramed in een pilotproject verschillende interventies ingezet om samen te proberen de kosten voor medische aansprakelijkheid te beperken. Het doel van de pilot was om te onderzoeken of er meer zaken in het ziekenhuis zelf opgelost konden worden, naar tevredenheid van zowel de patiënt als betrokken zorgprofessionals. Hierbij is onder andere ingezet…

Arnout Santen

Alles goed en wel, maar wiens persoonsgegevens zijn het nou eigenlijk?

15 december 2022

“Het is niet uitgesloten dat een medisch advies in een medische aansprakelijkheidskwestie nieuwe persoonsgegevens bevat. Maar – en dat is misschien contra-intuïtief – het betreft dan persoonsgegevens van de aansprakelijk gestelde arts”, aldus Aernout Santen, kennismanager van Centramed, in het PPS Bulletin van het Verbond van Verzekeraars.

Relatie_klacht_en_claim

15 jaar schadeclaims: afvlakking kostenstijging medische aansprakelijkheid, daling aantal claims maar toename grote schadeclaims

8 december 2022

De stijging van de kosten van medische aansprakelijkheid vlakt af. En er is een daling van het aantal claims tegen ziekenhuizen die in behandeling komen bij medische aansprakelijkheidsverzekeraars. Het aantal complexe, grote schadeclaims neemt wel toe. Door deze uitschieters blijven de gemiddelde bedragen hoog. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek van mr. drs.…

Paneldiscussie_klein

Terugblik Skipr congres ‘Van ketenzorg naar netwerkzorg’

13 oktober 2022

Skipr organiseerde op 6 oktober 2022 het congres ‘Van ketenzorg naar netwerkzorg’ in het Van der Valk hotel in Utrecht. Centramed heeft met haar kennis en expertise op het gebied van medische aansprakelijkheid, invulling gegeven aan een onderdeel van het programma.

DSC07538-2-scaled-2560x1440

Interview met Sandra Kuiper-Essanoussi (expert personenschade) voor Letselschade.nu

10 oktober 2022

Sandra Kuiper-Essanoussi werkt als expert personenschade bij Centramed en maakt deel uit van het branchebestuur Personenschade van het NIVRE. Aan Letselschade.NU heeft zij een persoonlijk en openhartig interview gegeven over haar leven en haar werk bij Centramed.

Arts en patiënt in gesprek

Centramed onderschrijft conclusie advocaat-generaal Ton Hartlief over niet inzien arts dossier door patiënt bij rechtszaak

30 augustus 2022

Wanneer je als zorgverlener of zorginstelling aansprakelijk wordt gesteld, zal de aansprakelijkheidsvraag slechts zelden onmiddellijk duidelijk zijn. Dat betekent dus dat je hierover moet kunnen overleggen.

Irene_Leonhard1

‘Maak het simpel voor de patiënt’

29 augustus 2022

Centramed is de grootste verzekeraar van diverse zorginstellingen in ketens en netwerken. Mocht er in een zorgnetwerk onverhoopt iets mis gaan bij de behandeling van een patiënt, dan ontzorgt Centramed de zorginstellingen, zorgprofessionals én de patiënten.

Zorgadvocaat Michel de Ridder: ‘Schadeclaims zijn risico van het vak’

15 augustus 2022

Als er iets mis gaat bij een behandeling van een patiënt, dan is dat verschrikkelijk. Primair voor de patiënt, maar zeker ook voor de arts. Want soms lijkt het alsof een operatie is misgegaan, maar was er sprake van een complicatie; dat maakt het zo ingewikkeld.

Nationaal Keurmerk Letselschade Centramed verlengd

12 juli 2022

Op 5 juli jl. heeft Centramed van de Letselschaderaad de bevestiging gekregen dat het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL) is verlengd. Dit is het mooie resultaat na een tussentijdse meting door auditor Q-consult eind april 2022.