Cijfers

Cijfers van Centramed

Centramed is een solvabele en solide verzekeraar. Dit komt onder andere door ons reserveringsbeleid en de adequate premiestelling. De herverzekeraars hebben, net als onze leden, veel vertrouwen in Centramed. De afgelopen 5 jaar hebben we positieve resultaten geboekt. In 2020 is er een solvabiliteitsratio van 168% gerealiseerd.

Resultaat


  • 0 701.000
  • 0 952.000
  • 0 620.000
  • 0 962.000
  • 0 3.187.000

Het resultaat van 2020 bedraagt € 3,1 miljoen. Dit positieve resultaat is te danken aan adequate premiestelling en een langjarig prudent reserveringenbeleid.

Solvabiliteit


  • 0% 155%
  • 0% 165%
  • 0% 166%
  • 0% 163%
  • 0% 168%

Aantal gemelde claims


0 870
0 863
0 814
0 808
0 698

Ontwikkeling
schadelast


€ 0 mio € 40 mio
€ 0 mio € 40 mio
€ 0 mio € 40 mio
€ 0 mio € 40 mio
€ 0 mio € 40 mio

Schadelast is het geheel van al gedane betalingen en nog openstaande dossiervoorzieningen (inclusief kosten).

Wij zijn een onderlinge waarborgmaatschappij zonder winstoogmerk.