Woman,Wearing,Glasses,At,Home,Concentrating,As,She,Works,On

Medische aansprakelijkheid

Centramed neemt uw claim in behandeling

Tijdens of na afloop van uw behandeling bij een zorginstelling vindt u dat u als patiënt niet juist bent behandeld. Daarom wilt u uw zorgprofessional aansprakelijk stellen. Wij ontvangen uw claim via de zorginstelling waar u bent behandeld, omdat deze bij ons verzekerd is voor het risico van medische aansprakelijkheid. Wij nemen uw claim in behandeling.

Fout gegaan of fout gedaan?

Aan elke medische ingreep is het risico verbonden dat er een complicatie optreedt. Zorgprofessionals, zoals dokters en verpleegkundigen, doen hun best om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Complicaties zijn helaas niet altijd te voorkomen. ‘Fout gegaan’, betekent daardoor niet automatisch ‘fout gedaan’. Complicaties die vaker voorkomen worden voorafgaand aan de behandeling met de patiënt besproken. Complicaties die zeer weinig voorkomen hoeven niet altijd vooraf met de patiënt te worden besproken.

Onze inhoudelijke reactie

Wij beoordelen uw claim zorgvuldig en doen er alles aan om binnen drie maanden een inhoudelijk standpunt in te nemen. Soms hebben we meer tijd nodig. Dan informeren wij u zo snel als mogelijk over de reden hiervan en wanneer u wel een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Ons standpunt kunnen we op hoofdlijnen in twee categorieën indelen: ‘erkenning van aansprakelijkheid’ of ‘afwijzing van aansprakelijkheid’. Twee vragen zijn belangrijk:

  1. is aan te tonen dat er een fout is gemaakt door de zorgprofessional?
  2. is aan te tonen dat er door die fout bij u schade is ontstaan?

Zijn beide vragen duidelijk en met ‘ja’ te beantwoorden? Dan zeggen we met een juridische term dat ‘aansprakelijkheid kan worden erkend’. Wordt één van deze vragen met ‘nee’ beantwoord, dan betekent dit dat uw claim wordt afgewezen. De personenschadespecialist van Centramed die uw claim heeft behandeld zal dit standpunt dan aan u toelichten.

Man,Sitting,With,Dog,On,Sand,Dune,At,Dutch,Beach

Onze deskundigheid groeit.
Elke dag. Al 25 jaar.

Door het behandelen van claims als gevolg van onzorgvuldig medisch handelen. Door onze leden met raad en daad bij te staan. Door data en kennis te delen met onze leden zodat we claims helpen te voorkomen.