marcin-jozwiak-GSa4EKkO_MQ-unsplash

Uw claim bij Centramed

Wij staan voor u klaar

U heeft een claim ingediend bij uw ziekenhuis, GGZ-instelling of andere zorginstelling. Zij zijn bij ons verzekerd. Wij nemen daarom uw claim in behandeling. Een personenschadespecialist staat voor u klaar en gaat voor u aan de slag. Al onze personenschadespecialisten werken mensgericht, actief en zorgvuldig samen met u aan een goede behandeling van uw claim. Hij/zij werkt ook intensief samen met een medisch adviseur. Zo krijgt hij/zij een goed beeld van wat u is overkomen.

Van aanmelding tot afhandeling

Een personenschadespecialist staat voor u klaar en gaat voor u aan de slag. Al onze personenschadespecialisten werken mensgericht, actief en zorgvuldig samen met u aan een goede behandeling van uw claim.

De afhandeling van uw claim

Er zijn twee standpunten mogelijk

jimmy-dean-Qngdf0kgGB4-unsplash

Behandeling claims verbeteren

Centramed is voortdurend bezig de behandeling van claims te verbeteren. De ervaringen van patiënten die een schadeclaim hebben ingediend, vinden wij daarom van grote toegevoegde waarde.

Ervaringsonderzoek bij patiënten
Wij beseffen dat de behandeling van een schadeclaim veel impact heeft op alle betrokkenen. Om te onderzoeken wat er beter kan, hebben Centramed, MediRisk en VvAA (verzekeraars van medische aansprakelijkheid) de handen ineen geslagen. Met de hulp van Q-Consult is een onderzoek opgezet naar de ervaringen van claimanten met het claimbehandelingsproces. Wij realiseren ons dat de claimbehandeling vooral voor patiënten en hun familie enorm belastend kan zijn. Slachtofferhulp Nederland en Patiëntenfederatie Nederland zijn ook betrokken bij de opzet van het ervaringsonderzoek.

Hoe werkt het?
U kunt per e-mail worden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Als u een belangenbehartiger heeft, dan wordt deze over het ervaringsonderzoek geïnformeerd. De antwoorden zijn niet herleidbaar naar uw dossier en worden alleen gebruikt ter verbetering van het algemene claimbehandelingsproces.

Welke dossiers?
Aangezien ons claimbehandelingsproces de afgelopen jaren erg is veranderd, hebben wij ervoor gekozen om alleen patiënten te benaderen die vanaf 1-1-2019 een claim hebben ingediend bij Centramed.

Planning
Begin 2021 zijn we gestart we met het uitvoeren van het ervaringsonderzoek. Wilt u meer informatie over dit onderzoek? Dan kunt u een mail sturen naar: communicatie@centramed.nl.