Uw claim bij Centramed

Centramed staat voor u klaar

U heeft een claim ingediend bij uw ziekenhuis, GGZ-instelling of andere zorginstelling. Zij zijn bij ons verzekerd. Wij nemen daarom uw claim in behandeling. Een personenschadespecialist staat voor u klaar en gaat voor u aan de slag. Al onze personenschadespecialisten werken mensgericht, actief en zorgvuldig samen met u aan een goede behandeling van uw claim. Hij/zij werkt ook intensief samen met een medisch adviseur. Zo krijgt hij/zij een goed beeld van wat u is overkomen.

Van aanmelding tot afhandeling

Een personenschadespecialist staat voor u klaar en gaat voor u aan de slag. Al onze personenschadespecialisten werken mensgericht, actief en zorgvuldig samen met u aan een goede behandeling van uw claim.

De afhandeling van uw claim

Er zijn twee standpunten mogelijk

Erkenning van aansprakelijkheid

Als er sprake is van een verwijtbare fout en als er door die fout schade is ontstaan, wordt aansprakelijkheid erkend. U heeft dan recht op schadevergoeding. Soms is direct duidelijk welke schade is ontstaan en kan de schade snel worden geregeld. In andere gevallen kan de schaderegeling langer duren.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Als er geen sprake is van een verwijtbare fout of als er door de verwijtbare fout geen schade is ontstaan, is er geen aansprakelijkheid. In dat geval heeft u geen recht op schadevergoeding. De reden(en) van de afwijzing laten wij u weten. Als u het niet eens bent met de afwijzing of als de reden van de afwijzing u niet duidelijk is, kunt u altijd contact met ons opnemen.