Uw schadeclaim, ook onze zorg

Centramed verzekert zorginstellingen voor het risico van medische aansprakelijkheid en neemt hen de zorg van afwikkeling van schadeclaims uit handen. Centramed doet dat zonder winstoogmerk en met hart voor de betrokken zorgverleners én patiënten.

Centramed telt per 2017 meer dan tachtig leden. Deze zorginstellingen kunnen rekenen op een betrokken en slagvaardige schadebehandeling en een adequate verzekeringsdekking. Maar ook op hulp en advies bij het voorkomen van medische incidenten en het vergroten van de patiëntveiligheid.

maandag 01 mei 2017 10:00

Interessante bijeenkomsten in mei

Op donderdag 11 mei organiseren o.a. OLVG en VUmc in Amsterdam het symposium Zorg voor de professional. Dit symposium staat in het teken van collegiale opvang voor verpleegkundigen, artsen en andere zorgprofessionals na ingrijpende incidenten op de werkvloer. Het onderwerp past goed in ons preventiebeleid en sluit naadloos aan bij eerdere initiatieven zoals ons symposium over peer support in 2016 en de mede door Centramed ontwikkelde EHBI-training van Training in Praktijk (TiP). Vrijdagmiddag 12 mei is het GOMA-Symposium 2017 van De Letselschade Raad met als titel 'Just Trust'. Sprekers vanuit verschillende disciplines lichten vanuit hun eigen vakgebied het thema 'vertrouwen' toe.

Goma symposium 2017

 

 

 

 

 


maandag 24 april 2017 17:00

Leden voor commissie TRENDS gezocht

gezochtIn de ledenvergadering van december 2016 is gemeld dat Centramed een Commissie Trends zal inrichten. Voor ziekenhuizen wordt vanaf 2017 meer rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen door de invoering van een trendfactor.  De leden vervullen een heel belangrijke rol bij de totstandkoming van de jaarlijks vast te stellen trendfactor. Centramed zoekt nieuwe commissieleden voor deze commissie Trends. 

Lees meer:
donderdag 09 maart 2017 16:30

Persbericht

Centramed benoemt nieuwe directie
Irene en Ageeth op trap PF-09032017-444Mw. Ageeth Bakker is op 9 maart door de leden van Centramed tijdens een bijzondere ledenvergadering benoemd tot directievoorzitter. Bakker was voorheen werkzaam als Directeur Financiën, Risk en Ketenmanagement bij Centraal Beheer Achmea. Bakker volgt mevrouw drs. Ingeborg van Hoek AAG op die de positie gedurende een jaar ad interim heeft bekleed.

Mw. mr. Irene Heikens is per dezelfde datum benoemd tot directeur van Centramed. Zij volgt mw. mr. Barbara Stam op die deze functie 6,5 jaar bekleedde. Heikens was voorheen onder meer werkzaam als directeur Rechtshulp bij SRK Rechtsbijstand en als interim manager bij o.a. NVM, TEGoVa Netherlands.

Lees meer:

 

Meer nieuws

Inloggen voor leden

Bekijk de film