Uw schadeclaim, ook onze zorg

Centramed verzekert zorginstellingen voor het risico van medische aansprakelijkheid en neemt hen de zorg van afwikkeling van schadeclaims uit handen. Centramed doet dat zonder winstoogmerk en met hart voor de betrokken zorgverleners én patiënten.

Centramed telt per 2017 meer dan tachtig leden. Deze zorginstellingen kunnen rekenen op een betrokken en slagvaardige schadebehandeling en een adequate verzekeringsdekking. Maar ook op hulp en advies bij het voorkomen van medische incidenten en het vergroten van de patiëntveiligheid.

donderdag 08 februari 2018 08:00

Nieuw lid Raad van Commissarissen

essersOp 7 februari 2018 is J.M.P. (Jean-Paul) Essers MBA door de Raad van Commissarissen (RvC) aan de Algemene Leden Vergadering voorgedragen voor benoeming tot commissaris. Jean-Paul Essers MBA is per die datum officieel benoemd tot lid van de RvC voor een periode van vier jaar.

Ageeth Bakker, directievoorzitter Centramed: "Ik verwacht dat Jean-Paul Essers een waardevolle aanvulling in de RvC zal zijn. Daarnaast zal hij ook de Audit & Riskcommissie versterken. Jean-Paul heeft ruime bestuurlijke ervaring binnen grote organisaties waar complexe besluitvormingsprocessen plaatsvinden met verschillende stakeholders. Door zijn ervaring als bestuurder bij de Stichting Mondriaan weet hij goed wat er in de GGz-branche speelt en mogelijk nog gaat spelen. Deze expertise is van grote toegevoegde waarde voor de onderlinge in het algemeen en GGz-leden in het bijzonder."

Lees meer:

 

Meer nieuws

Inloggen voor leden

Bekijk de film