Alle artikelen

Centramed succesvol op de bres voor zorginstellingen: Belastingdienst draait assurantiebelasting op proefpersonenverzekering terug

4 juli 2023

Scientist Working Wearing Medical Mask

Centramed succesvol op de bres voor zorginstellingen: Belastingdienst draait assurantiebelasting op proefpersonenverzekering terug

Medische aansprakelijkheidsverzekeraar Centramed biedt exclusief aan haar leden, naast medische aansprakelijkheidsverzekeringen, ook een wettelijke proefpersonenverzekering aan (Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen). Eind 2021 gaf de Belastingdienst aan 21% assurantiebelasting te gaan heffen op de proefpersonenverzekering. Daartegen kwam Centramed in opstand. En met succes.

Centramed verzekert de meeste grote (universitaire) ziekenhuizen en daarbij een groot deel van de ggz-instellingen en andere zorginstellingen in Nederland, waarvoor medisch wetenschappelijk onderzoek van groot belang is. De proefpersonenverzekering is expliciet geen aansprakelijkheidsverzekering, maar een directe schadeverzekering. Het doel van de verzekering is om medisch wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken en financiële zekerheid te bieden aan proefpersonen. Vaak is er geen andere verhaalsmogelijkheid als zij schade lijden die is ontstaan door de risico’s die verbonden zijn aan het onderzoek.

Assurantiebelasting
De proefpersonenverzekering is altijd vrijgesteld geweest van assurantiebelasting op grond van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer. Eind 2021 vernam Centramed via het Verbond van Verzekeraars dat de Belastingdienst na gewijzigde inzichten assurantiebelasting ad 21% zou gaan heffen op de premie voor de verplichte proefpersonenverzekering.

Centramed heeft aan de Belastingdienst duidelijk gemaakt dat zij geen reden zag voor aanpassing van het beleid op dit punt en dat zij van mening was dat deze verzekering onverkort in aanmerking komt voor de vrijstelling als bedoeld in Artikel 24 van de Wet BRV. Dit artikel spreekt onder andere over ongevallen-, invaliditeits- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De dekking van de verplichte proefpersonenverzekering ziet juíst toe op deze componenten.

In eerste instantie gaf de Belastingdienst aan de mening van Centramed niet te delen en bleef bij haar standpunt. Na een formeel bezwaar op de aangifte, dat in samenwerking met KPMG Meijburg is opgesteld, is Centramed de dialoog met de Belastingdienst aangegaan en is het besluit alsnog teruggedraaid.

Bezwaar Centramed gegrond verklaard
Op 23 juni 2023 ontving Centramed het bericht dat de Belastingdienst het bezwaar van Centramed gegrond gaat verklaren. En dat is niet alleen mooi nieuws voor de leden van Centramed, maar ook gunstig voor alle andere instellingen in Nederland die medisch wetenschappelijk onderzoek initiëren.

Centramed
Centramed is toonaangevend kenniscentrum op het gebied van medische aansprakelijkheid en aanverwante verzekeringen en is actief betrokken bij ontwikkelingen in deze markt. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid voeren wij actief lobby voor onze branche en voor de belangen van onze leden in het bijzonder. Naast de formele wegen om het proces van de medische aansprakelijkheidsbranche zo soepel mogelijk te laten verlopen, voeren wij ook regelmatig gesprekken in de markt. We nemen zelf het initiatief als wij dat belangrijk vinden voor onze leden, zoals in het geval van de proefpersonenverzekering. Centramed is trots haar leden op deze manier te kunnen faciliteren.

Andere artikelen