Alle artikelen

Centramed gelooft in KetenKracht

17 september 2020

De Universiteit Utrecht heeft in opdracht van De Letselschade Raad op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid, onderzoek gedaan naar de kenmerken van letselschadezaken die niet binnen twee jaar zijn afgesloten (medische ongevallen zijn niet meegenomen in het onderzoek). De oorzaken daarvan blijken heel divers.

De twee belangrijkste conclusies zijn dat er in de meeste zaken niet één maar meer redenen zijn waarom een zaak nog niet is afgewikkeld. Ook blijkt dat er niet één meest voorkomende reden of omstandigheid benoemd kan worden die in het merendeel van de zaken voor komt. Verder kwam uit het onderzoek naar voren dat men een eerlijk en soepel traject belangrijk vindt, waarop voldoende invloed kan worden uitgeoefend door de patiënt.

Centramed herkent het beeld dat in het rapport geschetst wordt. Wij zetten ons al een aantal jaren actief in om het proces van medische aansprakelijkheid te versnellen, want dit is vaak ingewikkeld en kan lang duren. Eén van de belangrijkste oorzaken is als er nog geen medische eindtoestand is; daar kunnen wij geen invloed op uitoefenen, maar op veel andere zaken wel. Centramed is met diverse partijen in de markt in gesprek, zoals met bestuurders van ziekenhuizen en belangenbehartigers en mediators maar ook met het Verbond van Verzekeraars en het ministerie van VWS, om samen de mogelijkheden te onderzoeken of en hoe het proces anders kan.

Kijkend naar de toekomst voorzien we dat samenwerken in de keten steeds belangrijker wordt, bijvoorbeeld op het gebied van techniek, organisatie en financiën. Daarom zoeken we proactief de verbinding met ketenpartners, want als alle schakels in de keten hun kracht bundelen kan de ambitie om het proces te versnellen werkelijkheid worden.

Eén van de manieren waarop we dit hebben vormgegeven is met het congres ‘KetenKracht’ (20 juni 2019). Het thema was ‘Samen het proces van medische aansprakelijkheid versnellen’, met als doel een eerlijke oplossing voor alle betrokken partijen te bereiken. Er was aan het einde van het congres, waar veel ideeën en aanbevelingen geopperd zijn, een duidelijke rode draad terug te zien. Deze komt overeen met een aantal conclusies uit het rapport:

In november 2019 heeft Centramed een volgende stap gezet met de bijeenkomst ‘KetenKracht: en nu verder!’. Het doel van de bijeenkomst was om de partners uit de keten van medische aansprakelijkheid te stimuleren om met elkaar in actie te komen door samen afspraken te maken. Concrete acties die onder meer zijn benoemd zijn:

Centramed weet dat er verbeteringen in het proces van medische aansprakelijkheid mogelijk zijn. Wij zien kansen en leveren daar graag een bijdrage aan. Als verbindende factor om met respect voor alle betrokken partijen te zorgen voor een snelle, eerlijke oplossing bij letselschade in de zorg.

Het volledige rapport is beschikbaar op de website van De Letselschade Raad.

Andere artikelen