Alle artikelen

KetenKracht Kennis Parade: wat een feestje!

11 juni 2024

Centramed Parade

Op vrijdag 7 juni jl. was onze KetenKracht Kennis Parade, om het 30-jarig jubileum van Centramed te vieren! Het centrale thema van de dag was open communicatie tussen de patiënt/cliënt en de zorgverlener, ook als er onverhoopt iets misgaat in de zorgverlening. Daarom hebben wij het begrip KetenKracht geïntroduceerd: samen met alle betrokkenen in de keten openheid bevorderen en een eerlijke oplossing proberen te vinden.

Tijdens de Parade is op een interactieve manier de dialoog gevoerd hoe moeilijk het soms is om het gesprek aan te aan. Ook zijn ervaringen gedeeld over wat het kan opleveren als er open communicatie is tussen de zorgverlener en de patiënt/cliënt. Openheid over zaken die zijn misgegaan, draagt bij aan het vertrouwen en voorkomt juist vaak juridische escalatie.

Het Catharina Ziekenhuis Eindhoven heeft een indrukwekkend ervaringsverhaal in een film verwerkt, die is getoond. Uit de film kwam duidelijk naar voren hoe ingrijpend een medisch incident is voor alle betrokkenen. Vertegenwoordigers van het Catharina Ziekenhuis en de vader van de patiënt reflecteerden na de film met de toeschouwers op het incident. Ook bespraken zij de wijze waarop dit incident is ingepast in de ziekenhuis-brede aanpak om multidisciplinair in gesprek te gaan over veilig werken om medische incidenten te voorkomen.

Na een korte pauze nam Ayca Szapora als keynote spreker de deelnemers op energieke en humoristische wijze mee in de wondere werking van het brein. Daarna was het tijd voor de voorstellingen.

Aan het einde van de dag hebben alle aanwezigen het boek ‘Dit voortaan altijd’ meegekregen. In dit boek staan herkenbare en soms aangrijpende ervaringen van artsen met het bieden van openheid na incidenten. Het boek is van Stichting Openheid na Incidenten en in partnerschap met Centramed gemaakt.

Ook was er nog een verrassing, want Catherine Poorthuis heeft Centramed een wisseltrofee overhandigd voor Beste Inspirator van open communicatie. We gaan nadenken over welke instelling de opvolger van de wisseltrofee zou kunnen zijn!

Met dank aan Joost Hoebink, Ayca Szapora, Marianne Eijkemans, kinderarts Catharina Ziekenhuis, Hanneke Beelen manager Kwaliteit & Veiligheid en Merel van den Hurk adviseur Kwaliteit & Veiligheid van het Catharina Ziekenhuis, Catherine Poorthuis, voorzitter Stichting Openheid na Incidenten, Anjoke Huisjes, gynaecoloog Gelre ziekenhuizen, Ilse van Stijn, intensivist HagaZiekenhuis, Astrid Hertogh, huisarts, Philippe Horsting, orthopedisch chirurg Sint Maartensklinkiek, Dr. Freund, dr. Ellen Joan van Vliet, CEO Qualicor Europe, Karen Kruijthof, lid van de raad van bestuur van het Amsterdam UMC, Rosa Jansen, bestuursvoorzitter Slachtofferhulp Nederland, Frank Willems, cardioloog Rijnstate, Cynthia Holstein Sienders, bestuurslid van de Vereniging van Klachtenfunctionarissen (VKIG), Coen van Riel van Agressiebeheer, Marinka Land en Annemarie Kingma voor jullie bijdrage aan onze jubileum dag!

 

Andere artikelen