Alle artikelen

Terugblik op de kennissessie ‘Hallo, contact?!’ op 13 juni 2024 in het Singermuseum

14 juni 2024

Foto_presentatie_Sandra

Op 13 juni 2024 tijdens de kennissessie in het Singermuseum in Laren kregen artsen, medisch adviseurs, advocaten, ziekenhuisjuristen en klachtenfunctionarissen, experts personenschade en letselschadebehandelaars een aantal boeiende presentaties over open communicatie, (de gevaren van) digitale zorg en ‘sorry’ zeggen. Een waardevolle samenwerking tussen KBS Advocaten N.V., VvAA, MediRisk, Andriessen Expertise B.V. en Centramed

Sandra Kuiper, Expert Personenschade bij Centramed, nam de zaal mee in haar presentatie over écht contact maken.

‘Op bezoek met Sandra, schoenen uit!’ Met ook aandacht voor culturele aspecten in de schaderegeling.

Hallo Contact!? Maar hoe doe je dat dan … contact maken? Is contact maken het drinken van een kopje koffie bij de patiënt thuis, vragen stellen en antwoorden noteren? Je verplaatsen en inleven in de ander, die vanuit nood tot jou (Centramed) veroordeeld is. Bij een claim na een medisch incident verplaatsen de gesprekken zich vanuit het ziekenhuis ineens naar de woonkamer van de patiënt, zijn eigen veilige leefomgeving. Besef dat je op zo’n moment het privéleven van de patiënt binnen stapt, terwijl dat door een medisch incident toch al zo op zijn kop staat. Besef je dat dit voor de patiënt soms spannend, soms zelfs bedreigend kan aanvoelen. Stel je open voor de patiënt en diens leven, vanuit oprechte belangstelling. Ga op die wijze de verbinding aan. Verbinding en wederzijds respect zijn het begin van samen ‘bouwen aan vertrouwen’.

Een Teams-meeting kan soms, door omstandigheden, een passend alternatief zijn. Maar er gaat niets boven persoonlijk contact; van mens tot mens. Bovendien kun je zo de concrete en specifieke hulpbehoefte inventariseren; dat gaat moeilijk via Teams.

Nederland is vele rangen, standen, maatschappelijke en culturele achtergronden rijk. Zie het als een voorrecht om al die verschillende, unieke mensen in hun privéleven te mogen ontmoeten. Oordeel uit en aandacht aan; zoals we ook tijdens een workshop van de Ketenkracht Kennis Parade, het 30-jarig jubileum van Centramed, al met elkaar leerden. Verplaats je, verdiep je en kom in verbinding met de ander die het betreft. Wees je ervan bewust dat die ander zijn leven, zijn privésituatie, vanuit een noodsituatie voor jou openstelt. Aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk werd het publiek meegenomen in het huisbezoek aan de patiënt. Centramed biedt in vrijwel iedere nieuwe zaak een huisbezoek aan, zoals ook aanbeveling (16) in GOMA 2022 adviseert. Centramed roept hierbij ook nogmaals de belangenbehartigers op daaraan medewerking te verlenen in het belang van de patiënt; met nadruk aan het begin van het claimtraject. Er valt voor iedereen zoveel ‘winst’ te behalen uit direct een gezamenlijk bezoek. Ga met elkaar in gesprek, niet per e-mail maar per telefoon. Praat, maak contact en zorg er met elkaar voor dat de patiënt zich gehoord en gezien voelt. Niets is wat het lijkt, totdat je (letterlijk) bij die ander de drempel overstapt en zelf ervaart. Vandaaruit is de weg naar de inhoudelijke kant van het claimtraject eenvoudiger met elkaar vorm te geven.

GOMA 2022 … misschien optie maar een verplichting?

Andere artikelen