Alle artikelen

Geen BTW op doorbelasten kosten aansprakelijkheidsverzekering MSB

10 juni 2024

Rechter_hamer_papieren

De verzekering voor medische aansprakelijkheid is een onderdeel van de samenwerking tussen het ziekenhuis en de MSB’s. Immers, voor de activiteiten die MSB’s ten behoeve van het ziekenhuis verrichten, liften zij mee op de centrale medische aansprakelijkheidsverzekering waarvan het ziekenhuis de verzekeringnemer is.

Het ziekenhuis draagt als verzekeringnemer bij het betalen van de (volledige) premie aan de verzekeraar 21% belasting af. Bij de doorbelasting aan het MSB wordt opnieuw 21% belasting betaald waardoor er feitelijk een belastingdruk van 42% op de premie voor de aansprakelijkheidsverzekering van de MSB’s rust. Gezien het belangrijke maatschappelijke karakter van een goede medische beroepsaansprakelijkheidsverzekering en daarnaast de niet aflatende druk op zorgkosten, naar het ons laat aanzien een onwenselijke situatie.

Op 30 mei 2024 heeft de rechtbank van Zeeland West Brabant uitspraak gedaan in een langlopende zaak over omzetbelasting. Partijen in deze zaak waren aan de ene kant een Nederlands ziekenhuis en aan de andere kant de Belastingdienst.

De Belastingdienst was van mening dat omzetbelasting verschuldigd is over de doorbelaste kosten van de aansprakelijkheidsverzekering van het ziekenhuis aan de medisch specialisten. Laatstgenoemden zijn voor het aansprakelijkheidsrisico van hun (medisch) handelen namelijk meeverzekerd op de verzekering van het ziekenhuis. Het ziekenhuis betaalt de kosten voor de verzekering aan de verzekeraar en brengt die op haar beurt in rekening bij de medisch specialisten.

Ook Centramed heeft zich sinds de invoering van het integrale bekostigingsstelsel in 2015 hard gemaakt voor de belangen van haar leden op dit punt. In samenspraak met belangenorganisaties voor specialisten en ziekenhuizen en andere verzekeraars hebben wij onze argumenten meermaals met partijen en met name de Belastingdienst gedeeld. Ook hebben wij voor onze leden een advies in de vorm van een “Whitepaper” opgesteld over hoe om te gaan met de situatie tot de gerechtelijke uitspraak.

Wij zijn daarom erg blij met de uitspraak en feliciteren de rechtstreeks belanghebbenden in onderhavige zaak.

Hieronder kunt u de uitspraak inzien.

Uitspraak 30 mei 2024
pdf (3,31 MB)

Andere artikelen