Alle artikelen

Ageeth Bakker neemt afscheid van Centramed

3 september 2019

Na ruim 2,5 jaar als directievoorzitter leiding te hebben gegeven aan Centramed zal Ageeth Bakker met ingang van 1 november 2019 Centramed verlaten. Onder voorbehoud van goedkeuring door DNB en een positieve advisering door de Ondernemingsraad wordt zij benoemd als Chief Financial Risk Officer in de Raad van Bestuur van Bovemij N.V.

De afgelopen jaren heeft Centramed onder leiding van Ageeth Bakker en Irene Heikens een volgende stap gemaakt in haar ontwikkeling. Er staat nu een organisatie die voldoet aan de huidige eisen en die financieel stabiel is. Er is een duidelijke ambitie naar de toekomst geformuleerd. Centramed blijft, in samenwerking met alle betrokken partijen, werken aan die ambitie.

De Raad van Commissarissen is in samenwerking met Irene Heikens bezig met de werving en selectie van een opvolger van Ageeth. Zodra hierover meer bekend is zullen we u hierover informeren.

Wij zijn Ageeth zeer erkentelijk voor haar enthousiaste inzet voor Centramed en haar leden. Bij alle veranderingen van de afgelopen periode heeft zij altijd het belang van de leden en medewerkers van Centramed voor ogen gehad. De overstap naar Bovemij is een mooie stap in haar carrière en wij feliciteren haar daar van harte mee.

Jaap van den Heuvel                                Irene Heikens
voorzitter Raad van Commissarissen        directeur

Andere artikelen