Alle artikelen

Wetenschappelijk onderzoek: Haematoma, abscess or meningitis after neuraxial anaesthesia in the USA and the Netherlands: A closed claims analysis

12 oktober 2020

Anesthesie medewerker in operatiekamer

In 2019 heeft Centramed bijgedragen aan een onderzoek van Elke Bos, anesthesioloog in het Amsterdam UMC. Zij heeft een onderzoek gedaan naar gesloten claims in Nederland en de Verenigde Staten (VS) met betrekking tot hematomen, abcessen of meningitis na neuraxiale anesthesie. De uitkomsten daarvan zijn in september gepubliceerd in The European Journal of Anaesthesiology.

Het onderzoek toont aan dat claims betreffende spinale hematomen (in epidurale, subdurale of subarachnoidale ruimte) na neuraxiale anesthesie gerelateerd zijn aan fouten in dosis / tijdstip van toedienen van anti-hemostatische medicatie en vertraging in de diagnose en behandeling. Specifiek voor patiënten met een vermoeden van een spinaal hematoom ter plaatse van het spinale kanaal, kan het diagnostische proces beter worden gestroomlijnd en lijkt dit een belangrijk gebied te zijn voor verbetering van de patiëntveiligheid. Een vertraging van de diagnose kan nadelig zijn, omdat weloverwogen beslissingen over de behandeling niet kunnen worden gemaakt zolang de onderliggende pathofysiologische complicatie onbekend is.

Claims betreffende spinale abcessen zijn gerelateerd aan spoedinterventies. Beide infectieuze complicaties, d.w.z. abces en meningitis, zijn geassocieerd aan een gebrek aan steriliteit bij het uitvoeren van de neuraxiale procedure.

Wij willen deze mogelijke vermijdbare oorzaken onder de aandacht brengen van anesthesiologen en behandelaars in het postoperatieve proces, zowel bij het uitvoeren van de neuraxiale procedure als tijdens post-procedurele zorg voor patiënten.

Wat betreft juridische uitkomsten zijn er overeenkomsten tussen gesloten claims uit de VS en Nederland wat betreft de beslissing tot een betalingsregeling. Hoewel er een gebrek aan transparantie is en er discrepantie bestaat in de administratie van onkosten, mogelijk leidend tot een inadequate vergelijking van financiële vergoedingen tussen de VS en Nederland, is het mediane bedrag van schadevergoedingen aanzienlijk hoger in de VS dan in Nederland.

Andere artikelen