Alle artikelen

Vacature: lid Raad van Commissarissen

25 mei 2021

Doel Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van Centramed heeft een gezamenlijke verantwoordelijk voor het houden van toezicht, adviseren van de directie en is werkgever voor de directie. Dit doen zij in geheel waarbij de individuele leden hun eigen kennis en competentie hebben. De Raad van Commissarissen van Centramed bestaat uit zes leden.

Taken
Toezicht
De commissaris houdt op een kritisch opbouwende wijze toezicht op de directie van Centramed. Hij/zij levert vanuit zijn/haar kennis en expertise input op hoofdlijnen over de koers van Centramed, de missie en de strategie. Daarnaast heeft hij/zij aandacht voor de wijze waarop Centramed wordt bestuurd, gedrag en cultuur binnen de organisatie en beoordeelt de directie hierop. Verder heeft hij/zij oog voor het ledenbelang van de diensten en producten die Centramed levert. Hij/zij heeft het vermogen om interventies te plegen, handelt onafhankelijk en weegt de verschillende belangen van onder meer leden, werknemers en het bedrijf van Centramed.

Advies
De commissaris staat de directie -gevraagd en ongevraagd- met raad terzijde. Vanuit zijn/haar kennis en expertise adviseert hij/zij Centramed over haar strategie, gedrag en cultuur. Daarbij is hij/zij een klankbord en inspirator voor de directie.

Vertegenwoordiging
De commissaris houdt contact met de directie, leden, (mee)verzekerden en andere stakeholders, zoals overheidsinstanties en belangenorganisaties. De commissaris is ook een ambassadeur; hij/zij opent deuren en toont zich (naar buiten) verantwoordelijk voor Centramed.

Aanvullende taken
Deze commissaris maakt deel uit van de Audit & RiskCommissie en zal deze commissie voorzitten.

Bekijk de vacature en solliciteer! 

Andere artikelen