Alle artikelen

Update ZWiC-fonds

9 juni 2021

In het eerste jaar na oprichting heeft Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC) aan 82 zorgverleners of hun nabestaanden een eenmalige aanvullende financiële bijdrage verstrekt. Het gaat om zorgverleners die door hun werk in de coronazorg op de IC terecht zijn gekomen of zijn overleden.

Met een eenmalige aanvullende financiële bijdrage – 30.000 euro in geval van IC-opname en 50.000 euro bij overlijden – wil Stichting ZWiC voorkomen dat deze zorgmedewerkers of hun nabestaanden, naast de zorgen en verdriet door een IC-opname of overlijden, ook nog met financiële problemen te maken krijgen. Van de 82 uitgekeerde bijdragen gingen er 12 naar nabestaanden van zorgmedewerkers die door hun werk in de coronazorg zijn overleden en 70 naar zorgmedewerkers die op de IC terecht zijn gekomen. De aanvragen van nabestaanden en getroffen zorgverleners komen nog wekelijks binnen en hebben soms zelfs nog betrekking op de eerste coronagolf.

Voldoende financiële middelen
In het afgelopen jaar haalde ZWiC 4,4 miljoen euro op via donaties, waaronder een donatie door het Verbond van Verzekeraars van 2,5 miljoen euro bij de start van het initiatief. De overheid verdubbelde de donaties. De stichting heeft nu voldoende middelen in kas om ook de komende jaren de financiële gevolgen van een intensive care traject of onverhoopt overlijden voor (familie van) zorgmedewerkers te verzachten.

Zorgpersoneel in brede zin
Stichting ZWiC richt zich enerzijds op (nabestaanden van) zorgmedewerkers die in de coronazorg actief zijn geweest. Denk aan verpleegkundigen, verzorgenden en ambulanceverpleegkundigen die in contact komen met coronapatiënten. Anderzijds is ZWiC er ook voor schoonmakers in ziekenhuizen, baliemedewerkers, laboranten en anderen die actief betrokken zijn bij de coronazorg.

Andere artikelen