Alle artikelen

Terugblik seminar ‘Medische aansprakelijkheid, kunst of kunde..?’

7 juli 2022

Op vrijdag 24 juni jl. werd het seminar ‘Medische aansprakelijkheid, kunst of kunde..?’ gehouden. In het prachtige en stimulerende Singer in Laren ontvingen de initiatiefnemers van dit evenement (de verzekeraars Centramed, MediRisk en VvAA), Andriessen Expertise B.V. en KBS Advocaten N.V. een enthousiaste groep juristen, directie- en managementleden en klacht- en claimfunctionarissen van de leden van de verzekeraars. Deze middag luidde de start in van een gezamenlijk initiatief ten behoeve van het organiseren van onderwijs op het terrein van medische aansprakelijkheid.

Met een aansprekende persoonlijke bijdrage over de relatie tussen kunst en claims opende Michel de Ridder (KBS advocaten) deze dag. Madelon Hengeveld (Klachtfunctionaris Alrijne en bestuurslid VKIG) nam de aanwezigen mee in het klachtproces. Het belang van de menselijke maat in de weging van feiten en beleving bij claimanten verdient aandacht. De bijdrage van Geertruid van Wassenaer (Van Wassenaer & Wytema letselschade advocaten) beschreef het optimale mediationproces. Hoe verzorgen partijen mediation en welke weg kunnen zij het beste bewandelen?

De voorlaatste spreker, Chris van Dijk (Kennedy van der Laan),  besprak op humoristische en bijzonder relevante wijze de rol van vooringenomenheid bij het vaststellen van schade. Hij stelde de aanwezigen de vraag welke uitdagingen er zijn bij de vergelijking van de ‘situatie met’ en de ‘situatie zonder’ medisch incident.

Het seminar werd afgesloten door Shosha Wiznitzer met een bijdrage over ‘defensive medicine’. Hoe beïnvloeden medische claims en tuchtrecht het gedrag van specialisten?

Andere artikelen