Alle artikelen

Schadeclaims per medisch specialisme

20 mei 2019

Mr. drs. Desirée Klemann (gynaecoloog in opleiding Maastricht UMC+) heeft een verdiepende analyse gedaan van 10 jaar schadeclaims in de Nederlandse ziekenhuiszorg. Zij onderzocht een eventueel verband tussen het aantal schadeclaims en de schadelast per medisch specialisme in relatie tot de omvang van de verleende zorg. De snijdende specialismen, met name de algemene chirurgie, orthopedie en gynaecologie, hebben het grootste aandeel in het totale aantal schadeclaims en de totale schadelast.

Klemann - Schadeclaims per medisch specialisme
pdf (1,35 MB)

Andere artikelen