Alle artikelen

Medische aansprakelijkheid in Nederland. Tijd voor een no faultsysteem?

11 december 2019

De forse toename van de schadelast is een zorgelijke ontwikkeling, want daardoor gaan het eigen risico en de verzekeringspremie voor ziekenhuizen ook omhoog. Centramed wil met alle relevante organisaties  de medische aansprakelijkheid verzekerbaar houden. Wij hebben onder andere met ons jubileumcongres KetenKracht alle betrokken partijen, die bij de afwikkeling van klachten en claims betrokken zijn, aangesproken op hun professionele verantwoordelijkheden.

Daarnaast ondersteunen wij ziekenhuizen bij het voorkómen van schade en het oplossen van zaken, onder andere door opleidingen, trainingen en begeleiding van zorgprofessionals en schade- en klachtenfunctionarissen. Alhoewel gepretendeerd wordt dat, in tegenstelling tot een claims-made systeem, een no fault compensatiesysteem bijdraagt aan een vlotte, ‘eenvoudige’ afhandeling van een schadeclaim, blijkt in België tot op heden het tegenovergestelde.

Lees de juridische analyse van het Nederlandse en het Belgische aansprakelijkheidsstelsel, gepubliceerd in het Nederlands Juristen Blad.

Andere artikelen