Alle artikelen

Dekking aansprakelijkheidsverzekering in het kader van COVID-19

19 oktober 2020

We hebben vragen van leden gekregen of medewerkers die zij inzetten zonder geldige of met een verlopen BIG-registratie onder de dekking van de polis van Centramed vallen. Nu we worden geconfronteerd met een zeer uitzonderlijke situatie wil Centramed haar leden ondersteunen en uiteraard duidelijkheid bieden.

Daarom bevestigt Centramed dat er voor medewerkers die zonder een BIG-inschrijving werkzaamheden verrichten en voldoen aan de ‘Voorwaarden voor inzet coassistenten en artsen/geneeskundig specialisten niet praktiserend in tijden van nood’ die KNMG op 16 maart 2020 heeft gepubliceerd, dekking is onder de lopende aansprakelijkheidsverzekering. Overige berichtgeving over het coronavirus vindt u op deze pagina van het KNMG.

Wanneer het tekort aan medewerkers zodanig groot is dat niet-geregistreerden moeten worden ingezet, moet een ziekenhuis of zorginstelling zelfstandig bepalen. Wij volgen bij de dekking van de aansprakelijkheid de (mogelijk opgerekte) richtlijnen van de beroepsgroepen, het IGJ en de Rijksoverheid, ook voor wat betreft hulpmiddelen.

Mocht u hierover aanvullende vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Ian Gibbs (medewerker ledenadministratie Relatiebeheer) via 079 – 303 0940 of ian.gibbs@centramed.nl..

We vertrouwen erop hiermee een zorg weg te nemen, zodat u alle aandacht kunt geven aan het geweldige werk dat u verricht voor de vele patiënten in Nederland.

 

Andere artikelen