Alle artikelen

Column Aernout Santen, kennismanager bij Centramed, in Letselschade.nu

16 februari 2023

Arnout Santen

Coen de Koning en Aernout Santen zijn inhoudelijke tegenpolen. Coen is sinds zijn beëdiging tot advocaat werkzaam als slachtofferadvocaat en Aernout heeft juist zijn hele werkzame leven aan de WA-kant van de letselschadepraktijk gewerkt. Maar de heren hebben ook best veel dingen gemeen. Deze twee erkende zwaargewichten kruisen de pennen op Letselschade.NU!

Beste Coen,

Het duizelt mij even door de veelheid aan onderwerpen die je aantikt. Teveel om in dit kort bestek te beantwoorden. Ik zal mij moeten beperken, dus over bijvoorbeeld het cursusaanbod van opleidingsinstituten ga ik het niet hebben.

“Helaas”, zo schrijf je, “zijn er behandelaren aan verzekeraarskant die ons werk vooral zien als een spel”. Volgens mij gaat dat niet over schadebehandelaren in het algemeen, maar over mij in het bijzonder, want in 2017 heb ik op het LSA-Symposium een voordracht gehouden met de titel ‘letselschade is (g)een spel’ (na te lezen in de LSA-uitgave ‘wie eist bewijst, wie stelt krijgt geld’ ISBN 978-94-62902391-3). In elk geval past die schoen mij.

Lees de hele column op Letselschade.nu

Andere artikelen