Alle artikelen

Centramed: stabiele ontwikkeling in onzekere tijden

22 juni 2020

Centramed heeft 2019 afgesloten met een positief resultaat van € 962.000. Daarbij laat zij zien over ruim voldoende solvabiliteit te beschikken, namelijk 163%. Dit is tijdens de Algemene Ledenvergadering op 19 juni 2020 bekendgemaakt.

Centramed verzekert sinds 1994 haar leden (2019: 79 leden), bestaande uit ziekenhuizen, ggz-instellingen en overige instellingen, voor de risico’s op het gebied van medische aansprakelijkheid. Met haar 55 medewerkers (47,8 FTE) heeft Centramed in 2019 € 20,6 miljoen omzet gerealiseerd.

Leonhard van Dijk, directievoorzitter: “Centramed bedankt haar leden voor het vertrouwen in de organisatie en de prettige onderlinge samenwerking. Na ons succesvolle jubileumcongres KetenKracht in 2019 gaan wij voort op de ingeslagen weg. We zijn op alle niveaus betrokken bij relevante ontwikkelingen in de markt en zijn blijvend in gesprek met alle stakeholders om samen te zorgen voor een eerlijke oplossing bij medische aansprakelijkheid. Op deze wijze draagt Centramed eraan bij dat het verzekeren van medische aansprakelijkheid voor zorginstellingen in de toekomst betaalbaar blijft en dat zorgverleners en patiënten kunnen vertrouwen op een zorgvuldige afhandeling van een claim.”

Centramed al 25 jaar
Centramed vierde in 2019 haar 25-jarig jubileum met haar leden en stakeholders en sloot dit kroonjaar af met een goed resultaat van € 0,96 miljoen (2018: € 0,62 miljoen). De solvabiliteitsratio daalde in 2019 licht, naar 163% (2018: 166%). Gezien de uitdagingen waarmee Centramed in 2019 is geconfronteerd (waaronder de ontwikkeling van de rekenrente), toont deze solvabiliteit de financiële weerbaarheid van Centramed. Afhankelijk van de renteontwikkelingen en de mogelijke (financiële) effecten van de Coronacrisis, verwacht Centramed dat uit hoofde van de premiesystematiek de solvabiliteit zich de komende jaren op het huidige niveau zal handhaven.

Ontwikkelingen claims
In 2019 zijn 808 claims gemeld (2018: 814). Ondanks deze daling is er, in lijn met de afgelopen jaren, sprake van een stijging van de gemiddelde schadelast per claim. Voor de komende jaren is deze stijging verwerkt in de premiesystematiek, waarmee Centramed inspeelt op deze aanhoudende ontwikkeling.

Op het gebied van medische aansprakelijkheid ziet Centramed ontwikkelingen in de aansprakelijkheid in de keten en bij samenwerkingsverbanden. Nieuwe technologie leidt tot nieuwe aansprakelijkheidsvraagstukken. Verder zijn er ontwikkelingen op het terrein van de financiële markten, Corona, rekenrente en productaansprakelijkheid. Door deze ontwikkelingen kunnen de beheersbaarheid en betaalbaarheid van medische aansprakelijkheid en het gevoel van solidariteit verder onder druk komen. Door in gesprek te zijn en te blijven met alle stakeholders in de markt, vertrouwt Centramed erop dat zij samen met deze stakeholders tot een snellere en een eerlijke oplossing bij medische aansprakelijkheid kan komen. Hiermee kan Centramed een belangrijke bijdrage leveren aan de beheersing van de kosten van medische aansprakelijkheid.

Andere artikelen