Alle artikelen

Centramed: stabiele basis in onzekere tijden

8 april 2021

Centramed verzekert sinds 1994 haar leden (2020: 81 leden), bestaande uit ziekenhuizen, ggz-instellingen en overige instellingen, voor de risico’s op het gebied van medische aansprakelijkheid. Met haar 55 medewerkers (47,9 FTE) heeft Centramed in 2020 € 20,7 miljoen omzet gerealiseerd (zie jaarverslag 2020).

Leonhard van Dijk, directievoorzitter: “De coronacrisis raakt Nederland hard. De zorgverleners hebben zich vanaf het begin van de pandemie met hart en ziel ingezet om dit nieuwe virus het hoofd te bieden. Ook in de geestelijke gezondheidszorg is de druk hoog geweest. Toch bleek de veerkracht van onze zorgverleners groot: het werk dat zij hebben verzet en de oplossingen die werden bedacht verdienen groot respect. Centramed spreekt haar respect en bewondering uit voor die duizenden medewerkers die bij onze leden bijzonder werk hebben verricht.”

 Veerkracht
Centramed is in 2020 ook in financiële zin een veerkrachtige organisatie gebleken. We sloten dit jaar af met een resultaat van € 3,19 miljoen (2019: € 0,96 miljoen). De solvabiliteitsratio steeg naar 168% (2019: 163%). Dit resultaat wordt veroorzaakt door het positieve schaderesultaat (€ 4,4 miljoen) en een negatief resultaat op kosten (€ 1,32 miljoen). Het positieve schaderesultaat is het gevolg van adequate premiestelling en een langjarig prudent reserveringenbeleid. Het negatieve kostenresultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door het wegvallen van opbrengsten uit hoofde van schadebehandelingsfee en expertisediensten als het gevolg van de COVID-19-pandemie.

De afgelopen vijf jaar laat Centramed een positief resultaat zien. Door het onderlinge karakter blijft dit positieve resultaat ter beschikking van de leden. Voor onze leden zijn we een solvabele en solide verzekeraar van medische aansprakelijkheid in Nederland, met de meerwaarde van een onderlinge waarborgmaatschappij.

Claimontwikkeling
Het totale aantal nieuwe claims is in 2020 uitgekomen op 698 (2019: 808). De daling van het aantal claims is zichtbaar bij alle ledensegmenten. Ons beleid om claims sneller en laagdrempeliger af te handelen werpt zijn vruchten af. Het is in 2020 gelukt om het totale aantal openstaande dossiers te reduceren.

Vooruitblik
We zetten onverminderd in op het versnellen van de afhandeling van medische aansprakelijkheidsclaims. Er is meer contact met betrokken partijen en er worden nieuwe samenwerkingsvormen onderzocht. We  moedigen de partners in de keten aan dat ook te doen. We stimuleren samenwerking in een netwerk, omdat het claimproces meer omvat dan alleen het afhandelen van een dossier. Het komen tot een eerlijke oplossing is ons doel. En natuurlijk zal Centramed in 2021 een toonaangevende rol blijven spelen bij de diverse letselschadeplatformen en stappen voorwaarts zetten bij initiatieven op het gebied van een voortvarendere afwikkeling van medische aansprakelijkheidsclaims.

Andere artikelen