Alle artikelen

Centramed breidt proefpersonenverzekering uit

30 april 2021

Centramed biedt haar leden, naast de verzekering voor medische aansprakelijkheid, ook de mogelijkheid om WMO onderzoeken (Wet Medisch Wetenschappelijk onderzoek met Mensen) te verzekeren. Een van de standaard uitsluitingen in de wetstekst en in de polisvoorwaarden van de proefpersonenverzekering is dat nakomelingen van proefpersonen zijn uitgesloten van dekking. Deze uitsluiting leidde enkele jaren geleden tot problemen bij een onderzoek op zwangere vrouwen bij Amsterdam UMC. Daarom biedt Centramed nu een oplossing door in specifieke onderzoeken op zwangere vrouwen ook hun nakomelingen onder de dekking te laten vallen.

WMO onderzoek gestart maar ook gestopt
In 2014 is Amsterdam UMC (toen nog AMC) een WMO onderzoek gestart. Dit richtte zich op zwangere vrouwen van wie de baby vroeg in de zwangerschap een ernstige groeibeperking had, met een slechte prognose voor het kind dus. Uit eerder onderzoek was gebleken dat de bloedvat-verwijderaar Sildenafil  mogelijk de functie van de placenta verbetert wat de groei van het ongeboren kind stimuleert. De helft van deelnemers kreeg tabletten met Sildenafil, de andere helft kreeg een placebo.

Uit een tussentijdse analyse van Amsterdam UMC bleek dat Sildenafil voor de moeders geen nadelige gevolgen had, maar mogelijk wel nadelig was voor de baby ná de geboorte. De kans op een aandoening aan de bloedvaten van de longen van de baby leek groter. Ook de kans op overlijden na de geboorte leek toegenomen. De onderzoekers vonden voor de baby’s geen enkele hoopvolle verwachting op andere uitkomsten. Op basis van deze bevindingen is de studie direct gestopt.

Nakomelingen niet uitsluiten van dekking?
In 2018 is dit zogenaamde STRIDER-onderzoek in de publiciteit gekomen. De pers heeft diverse vragen gesteld aan Amsterdam UMC over de gevolgen van het onderzoek voor de betrokken vrouwen en hun nakomelingen. Ook werden vragen gesteld over de financiële gevolgen, omdat onder de polisvoorwaarden van de proefpersonenverzekering eventuele schade aan nakomelingen is uitgesloten.

Naar aanleiding van de uitkomsten van deze studie, rees de vraag of het wenselijk en maatschappelijk verantwoord is om nakomelingen uit te sluiten van dekking onder de WMO, aangezien het betreffende onderzoek nu juist gericht is op de zwangerschap of de geboorte. In het onderhavige STRIDER-onderzoek heeft Centramed als WMO-verzekeraar van Amsterdam UMC een uitzondering gemaakt door de nakomelingen niet uit te sluiten van de dekking en per geval te beoordelen of een uitkering toch op zijn plaats is.

Centramed en Amsterdam UMC zetten in op WMO aanpassing
Om te voorkomen dat deze uitsluiting in de polisvoorwaarden baanbrekende onderzoeken met zwangere vrouwen onmogelijk zou maken, is Centramed vanaf 2019 samen met Amsterdam UMC betrokken geweest bij het onderzoeken van de mogelijkheden om de polisvoorwaarden op dit punt aan te passen. Om landelijk een gelijk speelveld voor proefpersonen te creëren, is dit ook aangekaart bij het Ministerie van VWS. Naar aanleiding van de signalen van met name de academische ziekenhuizen, was het Ministerie bereid om het besluit verplichte verzekering aan te passen, zodat bepaald wordt dat de schade die zich bij nakomelingen openbaart, wel wordt gedekt als het gaat om een studie met zwangere vrouwen. Om dit te realiseren zijn gesprekken gestart met vertegenwoordigers van het Verbond van Verzekeraars, NFU, CCMO en NVMETC. Als meest inhoudsdeskundige verzekeraar op dit gebied heeft Centramed aan tafel gezeten om de aanpassing op een juiste manier verwoord te krijgen.

Eind 2020 heeft dit geleid tot een voorstel voor een tekstuele aanpassingen van de WMO. Hoewel de branche bij alle gesprekken vertegenwoordigd was door het Verbond van Verzekeraars, zijn momenteel diverse WMO verzekeraars nog terughoudend om deze dekking op te nemen in hun polisvoorwaarden. Het Verbond van Verzekeraars is daarom alsnog in gesprek gegaan met het Ministerie van VWS. Hoewel de wijziging van de wetstekst nog op zich laat wachten en het de vraag is of andere verzekeraars deze dekking willen gaan bieden, heeft Centramed wel al aan haar leden toegezegd deze dekking aan te kunnen bieden.

Andere artikelen