Alle artikelen

Centramed: bestendige groei en financieel zeer solide

8 april 2024

Voorzijde_Jaarverslag_2023

Medisch aansprakelijkheidsverzekeraar Centramed heeft 2023 afgesloten met een positief resultaat van € 1,7 miljoen. Dit resultaat draagt bij aan de sterke solvabiliteit van 199%. De beheerste ontwikkeling van de schadelast zorgt voor een stabiele premie bij een gelijkblijvend eigen risico voor 2024. Dit is tijdens de Algemene Ledenvergadering op 5 april 2024 bekendgemaakt.

Centramed verzekert sinds 1994 haar leden voor de risico’s op het gebied van medische aansprakelijkheid. De leden bestaan uit universitaire medische centra, ziekenhuizen, ggz-instellingen, zelfstandige klinieken, laboratoria en andere zorginstellingen, De strategische koers blijft gericht op het verder versterken van de Onderlinge, wat geïllustreerd wordt door het feit dat de verzekerde portefeuille wederom is gegroeid.

Leonhard van Dijk, directievoorzitter: “Per 1 januari 2024 is met de komst van het Máxima MC een grote instelling als nieuw lid toegetreden. Daarnaast is er in de Onderlinge ook plaats voor gespecialiseerde zorginstellingen en bijzondere samenwerkingsverbanden of zorgnetwerken. Zo heeft Centramed voor het Santeon-zorgnetwerk ‘Zorg bij jou’ een bijzondere verzekeringsoplossing uitgewerkt.

In het Integraal Zorgakkoord wordt veel verwacht van samenwerking in (regionale) netwerken, waardoor patiënten met meerdere zorgverleners kunnen worden geconfronteerd. Medische aansprakelijkheid in zorgnetwerken is in deze samenwerkingsverbanden nog onderbelicht. Centramed biedt voor alle direct betrokkenen comfort en zekerheid, ook buiten de bekende ’muren’ van de instelling.”

Sterke financiële positie
Centramed heeft in 2023 een sterke financiële ontwikkeling doorgemaakt en bevindt zich in een goede uitgangspositie. De solvabiliteitsratio – waarvan de norm op 150% en het streven op 175% ligt – is uitgekomen op 199%. Aan deze ontwikkeling ligt naast het beleggingsresultaat het positieve verzekeringstechnisch resultaat ten grondslag.

In 2023 is het verzekeringstechnische resultaat uitgekomen op € 0,6 miljoen positief. Door adequate premiestelling en schadelastbeheersing, is zowel in het meldjaar 2023 als in de oudere jaren sprake van een positieve ontwikkeling van de schadelast.

Het aanwezige solvabiliteitsvermogen (Solvency II) heeft het mogelijk gemaakt om de kapitaalspositie van de leden van Centramed met € 1,6 miljoen te verlagen tot € 45,7 miljoen. Hiermee wordt onderstreept dat Centramed al bijna 30 jaar lang een solide en betrouwbare verzekeraar is van medische aansprakelijkheid in de Nederlandse markt.

Claimontwikkeling
Na in de COVID-19-periode te maken te hebben gehad met een forse terugval in het aantal claims, is net als in 2022 (635 claims) weer sprake van een lichte stijging van het aantal claims in 2023 (657 claims).

De afgelopen jaren heeft Centramed veel aandacht besteed aan de langlopende dossiers. Er zijn bij het afhandelen van deze dossiers met name goede ervaringen opgedaan met mediation. Vaak is deze wijze van het regelen van een langlopende schadeclaim prettiger voor de patiënt, omdat mediation sneller tot een oplossing leidt.

Vooruitblik
Centramed zal in 2024 een toonaangevende rol blijven spelen bij de diverse letselschadeplatformen en stappen voorwaarts zetten bij initiatieven op het gebied van een voortvarendere afwikkeling van medische aansprakelijkheidsclaims, het verzekeren van zorg in netwerkverband en openheid in de zorg. Onze inspanningen zijn erop gericht om de Onderlinge sterker te maken en wij verwelkomen graag nieuwe leden die passen bij het onderlinge gedachtegoed. Onze leden kunnen ook in 2024 weer op ons rekenen, want Centramed is dé solvabele en solide partner voor de verzekering van medische aansprakelijkheid.

Lees het volledige jaarverslag 2023.

Andere artikelen