Alle artikelen

Bijdragen wetenschappelijk onderzoek

20 mei 2019

Centramed heeft de afgelopen 25 jaar een grote hoeveelheid schadeclaims behandeld. Met de kennis is een waardevolle databank gevuld. Deze databank is een grote bron van informatie voor zowel Centramed als diverse partijen die zich bezighouden met kwaliteit en patiëntveiligheid. Analyse van de schadecijfers door (dossier)onderzoek maakt inzichtelijk voor zorginstellingen en zorgprofessionals wat de risico’s en mogelijke basisoorzaken van incidenten en claims zijn. Wij delen deze informatie onder relevante doelgroepen via publicaties en presentaties. Aan de hand van deze inzichten kunnen gerichtere preventie maatregelen worden genomen, waardoor de zorg veiliger kan worden. Centramed draagt regelmatig bij aan diverse wetenschappelijke onderzoeken, uiteraard met voldoende waarborging van de privacy van alle betrokkenen.

Andere artikelen