Alle artikelen

Beantwoording Kamervragen over medische aansprakelijkheid

28 juni 2021

Recent zijn door Tweede Kamerleden Michiel van Nispen en Maarten Hijink (beiden SP) Kamervragen gesteld aan mevrouw Tamara van Ark, minister voor Medische Zorg, over medische aansprakelijkheid.

Onder andere de volgende vragen zijn gesteld: “Bent u op de hoogte van het feit dat het voor mensen die het slachtoffer zijn geworden van een medische misser vaak heel lastig is om hun recht te halen? Wat vindt u hiervan? Kunt u zich het gevoel van onmacht en ontevredenheid bij de mensen die dit overkomt, slachtoffers van medische missers, voorstellen?” en “Herkent u het beeld dat verzekeraars van de tegenpartij letselschadezaken nog steeds bewust traineren om maar geen schadevergoeding te hoeven uitkeren, zoals dhr. Brekelmans van de stichting Letselschade en Gerechtigheid stelt?”

Concluderend kunnen we stellen dat de toonzetting niet heel positief was. Aangezien het Verbond van Verzekeraars het eerste aanspreekpunt is voor politiek Den Haag bij de beantwoording van Kamervragen, heeft Centramed meteen contact met hen opgenomen en hen van input voorzien voor de beantwoording van deze vragen.

Kort daarna werd Centramed direct benaderd door het ministerie van VWS. Het is goed om te merken dat de opgebouwde contacten daar hun vruchten beginnen af te werpen. De vraag was of Centramed het ministerie van VWS konden helpen bij de beantwoording van de Kamervragen. Uiteraard waren we daartoe bereid en hebben we een antwoord geformuleerd op alle vragen.

Hoewel de tekst wel is aangepast, is de strekking van onze boodschap overeind gebleven: medische aansprakelijkheid is complex, maar wordt door de sector voortvarend opgepakt. Wij mogen dan ook best tevreden zijn over de antwoorden die nu naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.

Andere artikelen