Alle artikelen

15 jaar schadeclaims: afvlakking kostenstijging medische aansprakelijkheid, daling aantal claims maar toename grote schadeclaims

8 december 2022

Relatie_klacht_en_claim

De stijging van de kosten van medische aansprakelijkheid vlakt af. En er is een daling van het aantal claims tegen ziekenhuizen die in behandeling komen bij medische aansprakelijkheidsverzekeraars. Het aantal complexe, grote schadeclaims neemt wel toe. Door deze uitschieters blijven de gemiddelde bedragen hoog. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek van mr. drs. Désirée Klemann in samenwerking met Maastricht University. Centramed en MediRisk ondersteunden dit onderzoek met hun data.

15 jaar claims onderzocht
Désirée Klemann analyseerde meer dan 21.000 bij Centramed en MediRisk gemelde claims over een periode van 15 jaar.

De afvlakking van de kostenstijging is een trendbreuk ten opzichte van de jarenlange stijgingen tot 2016. De financiële schadelast van alle afgesloten claims is tussen 2007 en 2021 verviervoudigd. Deze stijging werd vooral veroorzaakt door incidentele claims met grote schade. Het aantal bij de twee verzekeraars gemelde claims is sinds 2013 gehalveerd. Uit de analyse blijkt dat gedurende de COVID-19-pandemie het aantal bij de verzekeraars ingediende claims en incidenten daalde. Daarbij hebben ziekenhuizen sinds de invoering van de Wkkgz in 2016 meer ruimte en mogelijkheden om zelf onvrede en kleine zaken laagdrempelig op te lossen. Medische aansprakelijkheidsverzekeraars krijgen alleen de grote, complexe claims in behandeling.

Trendbreuk vorig onderzoek Desiree Klemann
Uit eerder onderzoek van mr. drs. Desirée Klemann (gynaecoloog Zuyderland Ziekenhuis) naar 10 jaar claims over de periode 2007-2016, bleek nog dat ziekenhuizen veel meer kwijt waren aan claims (NVTG Klemann, 2018). De toen geconstateerde forste toename van de met claims gemoeide schadebedragen was een zorgelijke ontwikkeling die zelfs in 2018 tot Kamervragen heeft geleid.

Ook toen bleek al dat vooral de duurdere claims waren toegenomen. De oorzaak daarvan is niet duidelijk. Onderzoekers gaven in ieder geval aan dat dit niet een indicatie is voor de kwaliteit van de zorg.

De volgende stap in patiëntveiligheid
De uitkomsten geven waardevolle inzichten in trends en ontwikkelingen in het aantal claims en kosten van medische aansprakelijkheid. Deze kunnen bijdragen aan een volgende stap bij het verbeteren van de patiëntveiligheid en het voorkomen van incidenten. Koester wat er voor zorgt dat het vaak goed gaat, blijf open communiceren en leren van zaken die niet goed gaan. Een daadwerkend lerende organisatie vraagt om echte openheid.

Lees hier het volledige onderzoek

Trends and Developments in Medical Liability Claims in The Netherlands
pdf (2,76 MB)

Andere artikelen