Vrouw met peuter

Trends en ontwikkelingen

De wereld om ons heen verandert. Daar houden wij rekening mee.

Trends en ontwikkelingen hebben ook impact op de verzekeringsbranche en dan in het bijzonder op de medische aansprakelijkheid.

In de afgelopen jaren zijn er nationaal en internationaal trends en ontwikkelingen gaande die door de gehele verzekeringsbranche worden herkend en gevoeld. Deze ontwikkelingen hebben afzonderlijk, maar zeker ook cumulatief, een (structurele) financiële impact op onze schadelast en daarmee ook op het eigen risico en de premie die onze leden betalen.