Claimant

Wat verstaan wij onder fraude?

Een vorm van bedrog waarbij zaken anders worden voorgesteld dan de werkelijkheid. Het doel van een fraudeur is het bevoordelen van zichzelf of anderen, op een manier die in strijd is met de wet.

Bijvoorbeeld:

Hoe gaan wij om met fraude?

Het tegengaan van fraude vinden we belangrijk. Daarom hebben we hier aandacht voor. Als het nodig is wordt een onderzoek naar (mogelijke) fraude gedaan. Centramed houdt zich daarbij aan wet- en regelgeving, waaronder:

Centramed houdt zich aan de regels op het gebied van privacy. In onze privacyverklaring kunt u meer daarover lezen.

Welke maatregelen nemen we bij fraude?

Wij controleren op verschillende manieren of er mogelijk wordt gefraudeerd. Verder onderzoeken we verdachte claims en schademeldingen. Komen we erachter dat iemand fraudeert?

Dan kunnen wij de volgende maatregelen nemen:

We sturen de fraudeur altijd een brief over de maatregelen die wij nemen. Bij bewezen fraudegevallen bewaren wij de gegevens hierover acht jaar na afhandeling van de kwestie.

Vragen of een fraude melden?

Als u vragen heeft naar aanleiding van ons fraudebeleid of een fraude wilt melden dan kunt u contact opnemen met (de fraudecoördinator van) Centramed via het e-mailadres info@centramed.nl. U kunt de fraudecoördinator ook telefonisch bereiken op nummer 070 -301 7070.

Zoetermeer, januari 2022