Vrouw met peuter
Centramed Logo

Deskundig in medische aansprakelijkheid

Centramed biedt voor zorginstellingen en zorgprofessionals de beste oplossing voor de verzekering van het risico van medische aansprakelijkheid. Dé reden waarom de meeste universitaire medische centra, ziekenhuizen, ggz-instellingen, laboratoria en andere zorginstellingen gekozen hebben voor Centramed.

We zijn er voor onze leden en door onze leden. Onze leden zijn het fundament van onze organisatie. Als onderlinge waarborgmaatschappij zijn wij nauw betrokken bij onze leden en zij bij ons. De leden hebben onder andere een belangrijke invloed op het beleid, de ontwikkeling van nieuwe producten, aanpassingen van de voorwaarden en het vaststellen van de premie. De kracht van Centramed is het samen beheersbaar en betaalbaar houden van medische aansprakelijkheid.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Waarom kiezen voor Centramed?

 • We zijn de meest deskundige partij in Nederland op het gebied van medische aansprakelijkheid. We beschikken over ruime expertise als het gaat om het behandelen van complexe claims.
 • We zijn uw partner op het gebied van medische aansprakelijkheid en bieden ruime dekking op de verzekeringspolis, onder andere voor goed werkgeverschap.
 • We zijn een solvabele en zeer solide verzekeraar die grote financiële risico’s adequaat voor u afdekt. De pieken van de schadelast worden gedeeld; grote schades worden tot een maximaal bedrag afgetopt, zodat excessen maar beperkte gevolgen voor u hebben.
 • We zijn een onderlinge verzekeraar zonder winstoogmerk. Positieve resultaten vloeien terug naar onze leden, waarvan de afgelopen 5 jaar sprake was.
 • We behandelen schadeclaims zorgvuldig, maar voortvarend en zorgen samen met u voor een eerlijke oplossing, met respect voor alle betrokken partijen.
 • We ondersteunen u met kennis, advies en diensten op maat, door onze topjuristen, een eigen expertise dienst en advocaten. Hiermee kunnen wij sneller op zaken inspelen en besparen wij u hoge advocaatkosten.
 • We bieden u een aansprakelijkheidsverzekering die kan worden aangevuld met de proefpersonenverzekering en een unieke complicatiedekking voor stamceldonoren en nier-donoren.
 • We werken samen met u aan schadepreventie en helpen u bij het bevorderen van (patiënt)veiligheid.
 • We zorgen voor een feilloze overstap van uw huidige verzekeraar naar Centramed.

Uw partner op het gebied van medische aansprakelijkheid

Centramed neemt u de zorg voor de behandeling van claims uit handen. Dit doen we deskundig en voortvarend met een ervaren team van schadebehandelaars. Als lid heeft u een vaste schadecontactpersoon, waarmee u laagdrempelig kan afstemmen. Ook over zaken die niet onder de polis vallen. Daarnaast biedt Centramed een beperkt aantal leden de mogelijkheid om claims tot een bepaald bedrag in eigen beheer onder de polis zelf te behandelen. Ook dan staan de medewerkers van Centramed u met raad en daad ter zijde.

Solvabel en solide

Centramed is een solvabele en solide verzekeraar. Dit komt onder andere door ons reserveringsbeleid en de adequate premiestelling. De herverzekeraars hebben, net als onze leden, veel vertrouwen in Centramed. In 2022 is er een solvabiliteitsratio van 218% gerealiseerd.

Al jaren een solvabiliteit boven de norm

Resultaat


 • 0 962.000
 • 0 3.187.000
 • 0 1.580.000
 • 0 -1.267.000
 • 0 1.724.000

Solvabiliteit


 • 0% 163%
 • 0% 168%
 • 0% 173%
 • 0% 218%
 • 0% 199%

Premiesystematiek

Door regelmatig contact met onze leden houden we inzicht in relevante trends in de markt die een financiële impact op de te verwachten schadelast kunnen hebben en een risico voor de verzekerbaarheid van medische aansprakelijkheid kunnen vormen. Deze ontwikkelingen vormen een risico voor de verzekerbaarheid van medische aansprakelijkheid.

Voor ziekenhuizen zijn het jaar-eigen risico en de premie afgeleid van het voorgaande schadeverloop. Voordeel van dit zogenaamde ‘hoog eigen risico model’ is onder andere dat ziekenhuizen een groot deel van het aansprakelijkheidsrisico in eigen beheer houden, waardoor de premie zo laag mogelijk kan worden gehouden. Ziekenhuizen met een gunstig schadeverloop krijgen bij Centramed een lager eigen risico en een lagere premie. Voor ggz-instellingen hanteren we een ander systeem dat onder andere gebaseerd is op de exploitatiekosten van een instelling. Ook hebben we een bonusregeling voor ggz-instellingen met weinig tot geen schadelast. Dekking, eigen risico en premie moeten zijn afgestemd op een optimale verhouding tussen draagkracht, voorspelbaarheid en bescherming tegen (mogelijk) zeer grote schadeclaims. Centramed heeft jarenlange ervaring met en veel kennis van diverse soorten zorginstellingen, waardoor wij ook maatwerk bieden.

Aantal gemelde claims


0 808
0 698
0 567
0 635
0 657

Ontwikkeling
schadelast


€ 0 mio € 40 mio
€ 0 mio € 40 mio
€ 0 mio € 40 mio
€ 0 mio € 40 mio
€ 0 mio € 40 mio

Schadelast is het geheel van al gedane betalingen en nog openstaande dossiervoorzieningen (inclusief kosten).

Gemiddelde schadelast


0 15.000 30.000 45.000 60.000 19951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023 1995 - € 12.0501996 - € 9.9621997 - € 13.4261998 - € 15.1531999 - € 14.5652000 - € 26.8842001 - € 16.5442002 - € 26.0642003 - € 38.2242004 - € 22.7972005 - € 22.8462006 - € 22.5392007 - € 21.2162008 - € 16.9662009 - € 33.4422010 - € 26.4042011 - € 37.3362012 - € 43.2052013 - € 25.0992014 - € 42.5802015 - € 28.4022016 - € 28.5112017 - € 28.0332018 - € 34.7832019 - € 33.6152020 - € 49.9962021 - € 51.1362022 - € 48.0002023 - € 48.893

Gemiddelde schadelast per open en gesloten claim (excl. IBNeR)

Man in park bij boom

Onderscheidend herverzekeringsbeleid

Met ons herverzekeringsbeleid wordt de kapitaalpositie en het resultaat van Centramed en haar leden geborgd. Daarmee worden de volatiliteit en onzekerheid opgevangen, de solidariteit gehandhaafd en de kosten beperkt.

Centramed geniet veel vertrouwen van herverzekeraars door:

 • een transparante prijsstelling;
 • een goede balans tussen solidariteit en ‘de vervuiler betaalt’ en
 • een adequaat reserveringsbeleid.

Ook in bijzondere situaties, zoals die zich bijvoorbeeld in de afgelopen COVID-19 periode heeft voorgedaan, geven onze herverzekeraars ons hun steun en dekking.

Centramed - Vrouw buiten voor ziekenhuis

Wat biedt Centramed nog meer?

Centramed is met meer dan 80 leden de grootste verzekeraar en partner van veel toonaangevende universitaire medische centra, ziekenhuizen en ggz-instellingen op het gebied van medische aansprakelijkheid. Maar ook andere instellingen in de keten, zoals grote apotheken, laboratoria en klinieken, bieden wij een adequate dekking. Wij bieden passende oplossingen voor medische aansprakelijkheid bij samenwerking in de zorgketen, tussen verschillende partijen en sectoren in de eerste, tweede en derde lijn.

8
 • 0 6
 • 0 32
 • 0 27
 • 0 15
KetenKracht - Samen het proces versnellen

Samenwerken in de keten

Samenwerken in de keten wordt steeds belangrijker. Goede afstemming over medische aansprakelijkheid bij samenwerkingen in de zorgketen, is één van de redenen waarom veel zorginstellingen hebben gekozen voor Centramed. Samen met onze leden, partners en diverse partijen in de markt, zorgen we ervoor dat we medische aansprakelijkheid steeds beter, sneller en eerlijker kunnen regelen. Dat levert inmiddels tastbaar resultaat op: claims worden bij Centramed steeds sneller afgehandeld.

Kenniscentrum op het gebied van medische aansprakelijkheid

Centramed is hèt kenniscentrum op het gebied van medische aansprakelijkheid en actief betrokken bij ontwikkelingen in deze markt. Wij ondersteunen onze leden actief, onder andere door diverse trainingen, adviezen en begeleiding bij het oplossen van zaken en het helpen voorkómen van juridische escalatie. We zetten onze expertise ook extern in bij diverse belangenorganisaties en voeren actief lobby voor onze branche en voor onze leden bij onder meer het ministerie van VWS, De Letselschaderaad en in de begeleidingscommissie van De Geschillencommissie. Centramed levert een belangrijke bijdrage aan het beheersbaar houden van de kosten van medische aansprakelijkheid.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Neemt u dan contact op met de afdeling Relatiebeheer voor persoonlijk advies op maat over wat wij voor u kunnen betekenen. Uiteraard kunnen wij u ook helpen bij uw overstap naar Centramed. Het telefoonnummer van de manager Leden, Xander Kers, is: 070 – 301 71 02 of stuur uw gegevens in een e-mail naar relatiebeheer@centramed.nl. Dan nemen wij contact met u op.

Naar Centramed.nl