Personenschadespecialist

Afdeling Schade | 32 - 38 uur | salaris € 3.552,96 – € 5.848,45 (38 uur)

In een ziekenhuis wordt een verkeerde diagnose gesteld. De patiënt stelt de arts en het ziekenhuis aansprakelijk voor zijn schade. Wat doe je?

Dit is slechts een voorbeeld van een situatie waar je als Letselschadebehandelaar in deze rol mee te maken hebt. Emotioneel heftig, inhoudelijk complex en een uitdagend specialisme op zich. Voor Centramed zoeken wij een collega die zich wil ontwikkelen tot specialist en de onderste steen boven krijgt in dit soort letselschadezaken.

Het werk dat je doet
Als ervaren Letselschadebehandelaar weet jij het best wat je eigen vak inhoudt. Ook in deze variant van de functie behandel je letselschadeclaims, maar ga je op medisch vlak een stuk verder de diepte in dan je wellicht in je huidige functie gewend bent. Als ‘belangenbehartiger’ van de zorgverlener moet je namelijk exact weten wat er is gebeurd. Je hebt inzage in het medisch dossier en jij beoordeelt,  in overleg met onze medisch adviseur en verzekerde of de behandeling al dan niet zorgvuldig is verricht. Zo’n 90% van jouw werk bestaat uit het behandelen van claims op het gebied van medische aansprakelijkheid. Een behoorlijk complex specialisme, want de schuldvraag is bij aanvang niet klip en klaar. De overige 10% van de claims is gericht op algemene en werkgeversaansprakelijkheid én op aanspraken die door patiënten worden gedaan op bij Centramed verzekerde medische onderzoeken.

Centramed verzekert zorginstellingen, zoals ziekenhuizen en ggz-instellingen, tegen de risico’s van medische aansprakelijkheid. Patiënten of werknemers kunnen zo’n claim indienen als er sprake is van schade ontstaan ten gevolge van de fout van de arts of de werkgever. Denk aan delay diagnose kanker, verkeerd gezette breuken, verkeerd toegediende medicatie of medewerkers die fysiek aangevallen worden. De vraag is of de arts, het ziekenhuis of de zorginstelling hiervoor aansprakelijk is. Of komt het letsel voort uit een medische complicatie in plaats van door een fout van de arts?

Precies dat zoek je tot de bodem uit. Binnen 3 maanden werk je toe naar een eerste juridisch standpunt. Je krijgt daarvoor volledig inzicht in het medisch dossier en beoordeelt (samen met de medisch adviseur) of de arts aansprakelijk is. Als de aansprakelijkheid erkend is, beoordeel je het causaal verband tussen de gemaakte fout en de schade. Tussentijds houd je regie over het dossier, schakel je medisch adviseurs en specialisten in en onderhoud je contact met de contactpersoon van de zorginstelling en met mogelijke belangenbehartigers of het slachtoffer zelf. Wordt aansprakelijkheid erkend, dan wikkel je de schade verder af.

Jouw bestand en letselschadedossiers
Je wordt Letselschadebehandelaar voor een vast bestand aan ziekenhuizen en instellingen. Dat is prettig, want zo kun jij je focussen op deze organisaties en werken aan een goede verstandhouding met het ziekenhuis of een andere zorginstelling. Ook kan je vaste contactpersoon van een zorginstelling worden. Op termijn werk je toe naar een caseload van gemiddeld 85 tot 90 lopende dossiers. De gemiddelde looptijd van een dossier is ongeveer 2 jaar, daar waar 85% van alle dossiers binnen 3 jaar afgewikkeld wordt. Het is mogelijk om je intern verder te ontwikkelen op specifieke specialismen, zoals op het vlak van onder andere claims geboorteletsel, GGZ-claims, overlijdensschade en claims van zelfstandigen.

Wat je heel goed kunt
Dit is een vacature waar je al ervaring als Letselschadebehandelaar voor nodig hebt. Je bezit de kennis en vaardigheden om zelfstandig letselschadeclaims te behandelen tot schadebedragen van €100.000,- en mogelijk daarboven. Aanvullend is het vooral goed te beseffen wat er komt kijken bij medische aansprakelijkheid en de context van deze functie.

Je werkt feitelijk met de portemonnee van ziekenhuizen en andere instellingen. Blijkt bijvoorbeeld dat na onderzoek te hebben gedaan het ziekenhuis aansprakelijk is voor het betreffende voorval, dan zal je hen ook zo nodig is hiervan moeten overtuigen. Je staat dus inhoudelijk en communicatief stevig in je schoenen.

Je krijgt inzicht in medische dossiers en verdiept je (met hulp van de medisch adviseur) in medische behandelingen en procedures. Er is in veel gevallen sprake van complexere letselschade zoals kindschade, overlijden, delay diagnose kanker en dwarslaesies.

Bij letselschade komt emotie kijken. Helemaal in dit specialisme. Patiënten verwachten immers zorg en/of beterschap en komen met letselschade thuis of komen zelfs te overlijden. Jij moet in die storm van (negatieve) emoties objectief je werk blijven doen. Dat is pittig en vergt de nodige mentale weerbaarheid.

Het leuke van deze functie is dat je, onder normale omstandigheden, ook zorginstellingen kunt bezoeken waarmee je samenwerkt, samen met de expert slachtoffers bezoekt en mogelijk rechtszaken bijwoont. Je krijgt dus echt met alle aspecten van letselschadebehandeling te maken.

Manier van (samen)werken thuis en op kantoor
In totaal werken er 60 collega’s bij Centramed, waarvan ongeveer 35 gericht op (letsel)schade. Jij wordt een van de Letselschadebehandelaars (binnendienst) en werkt samen met 6 Letselschade-experts (buitendienst). Bij Centramed staat kwalitatief werk voorop. Je krijgt dus alle tijd en begeleiding de manier van werken eigen te maken en je caseload geleidelijk op te bouwen. Er is voldoende budget beschikbaar om aanvullende opleidingen te volgen. Hoewel je in de inwerkperiode vaak op kantoor in Zoetermeer zal zijn, is het mogelijk na die periode thuiswerken te combineren met werken op kantoor.

Het aanbod
Wij bieden je een afwisselende en zelfstandige baan binnen een prettige informele organisatie, waarbij er ruimte is tot verdere ontplooiing. Standplaats is Zoetermeer maar momenteel wordt er vooral veel thuisgewerkt, afgezien van inwerkmomenten uiteraard. Na een inwerkperiode behoort thuiswerken tot de mogelijkheden. Bij Centramed ben je verzekerd van een marktconform salaris tussen € 3.552,96 (70% van aanloopschaal 8) en € 5.848,45 (maximum schaal 9) op basis van 38 uur. Verder hebben we uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand, een goede pensioenregeling en de mogelijkheid om extra vrije tijd op te bouwen (ATV). Verder is de cao verzekeringsbedrijf (binnendienst) van toepassing. Voor deze functie gaan we uit van een fulltime/parttime dienstverband van 80-100%.

Contact
Heb je interesse in deze functie? Stuur dan je motivatiebrief inclusief CV aan: hrm@centramed.nl. Als je vragen hebt over de inhoud van de functie neem dan contact op met Elles van Dijkman, manager Schade via 070 – 301 7061 of Auke van der Wal, manager HR, via 070 – 301 7108.

Centramed
Centramed verzekert zorginstellingen voor het risico van medische aansprakelijkheid en neemt hen de zorg van afwikkeling van schadeclaims uit handen. Centramed doet dat zonder winstoogmerk en met hart voor de patiënten én zorgverleners.

Centramed telt meer dan 80 leden: ziekenhuizen, ggz-instellingen en andere instellingen. Deze zorginstellingen kunnen rekenen op een adequate verzekeringsdekking en een betrokken en slagvaardige schadebehandeling. Maar ook op hulp en advies bij het voorkomen van medische incidenten en het vergroten van de patiëntveiligheid.

Centramed is een kleine organisatie (ca. 60 medewerkers). Dat vraagt om een flexibele, hands-on mentaliteit van al onze medewerkers. Wij hechten veel belang aan een prettige werksfeer en aan continue ontwikkeling van onze medewerkers.

Bekijk alle vacatures