Trainingen en Workshops

Ter voorkoming van letselschade biedt Centramed haar leden trainingen, workshops en presentaties aan en organiseren wij regelmatig symposia. Dit doen wij vaak samen met andere deskundige organisaties en trainers. In 2016 hebben wij onder andere symposia georganiseerd over de WKKGZ en het belang van georganiseerde opvang en nazorg van zorgverleners na een medisch incident. In 2017 hebben we diverse roadshows georganiseerd over o.a. de geschilleninstantie en RiskConsole.

Het aanbod is gericht op diverse deelonderwerpen rond openheid en het adequaat omgaan met incidenten en crisismanagement. Bovendien geeft Centramed op verzoek vaak presentaties voor zorgverleners en –bestuurders. Bijvoorbeeld over de schadecijfers van een instelling of vakgroep of over informed consent en dossiervoering.

voorkant TIP folderCommunicatietraining op maat
Centramed vindt openheid bij medische incidenten van groot belang. Een goede voorbereiding op medische incidenten en adequate aanpak daarvan is cruciaal. Een zorgverlener die weet hoe hij moet reageren staat immers rustiger en opener naast de patiënt. Snelheid en mate van openheid vormen een krachtige determinant voor de reactie van de patiënt. Naast groepstrainingen (zie flyer) faciliteert Centramed ook individuele trainingen op maat.

Na de lancering van de film 'Met lood in de schoenen...' en de GOMA-app en bijbehorende webversie, presenteert Centramed medio 2014 haar nieuwste initiatief op het gebied van Eerste Hulp Bij Incidenten: een individuele training of coach voor een beter gesprek.

Deze individuele communicatietraining op maat is bedoeld voor de zorgverlener die te maken krijgt met een medisch incident. Zie ook de uitgebreide folder van de individuele communicatietraining door de trainers van Training in Praktijk. Voor meer informatie over deze training: zie nieuws en artikelen bij links & informatie.

Praktische handvatten
De trainingen bevatten onder andere:

  • praktische informatie over medische incidenten en relevante wetgeving;
  • handvatten voor het handelen na een incident, onder meer gebaseerd op de GOMA;
  • helderheid in communicatie met do's en don'ts;
  • het (h)erkennen van de eigen reactie en het omgaan met emoties van patiënt en/of familie;
  • inzichten in de voordelen van openheid en het verschil tussen excuses maken en aansprakelijkheid erkennen.

Meer weten?
Behoefte aan meer informatie over ons aanbod van trainingen & workshops of presentaties? Neem contact op met relatiebeheer@centramed.nl.