Symposia

Roadshow samenloop klacht en claim mei 2018
roadshowpuzzelOntevreden patiënten dienen naast een klacht soms ook een schadeclaim in. Het doel en de uitkomsten van een klachtenprocedure verschillen van die van een schadeprocedure. Of niet? Er was enorm veel belangstelling. Onze leden hebben op een interactieve manier ideeën opgedaan hoe zij het eigen oplossingsvermogen van hun instelling kunnen versterken. 

Roadshows Wkkgz 2017
In 2016 was er nog veel onduidelijkheid over de Geschilleninstantie enklacht mentaliteit wat instellingen daarvan konden verwachten. Inmiddels heeft in 2017 een aantal instellingen al ervaring met de Geschilleninstantie. Tijdens twee Roadshows hebben onze leden hun ervaringen met elkaar gedeeld. In het eerste deel stonden claims en geschillen centraal en zijn onze leden in gesprek gegaan met de Geschilleninstantie. In het tweede deel stond het uitwisselen van kennis en ervaringen met goede klachtenopvang. Het waren geslaagde bijeenkomsten die ook in 2018 een vervolg krijgen. Een paar citaten van deelnemers: 

"zeker in dit prille stadium na invoering wkkgz is deze informatie prettig. Geeft een eerste kader"

"Leuk om anderen te horen/ervaringen uit te wisselen"" Iedereen heeft het verschillend georganiseerd, ideeën opgedaan over onderzoek"

De dokter onder vuur
13 september 2016 
uitnodiging symposium 13 sep 2016Centramed mag de première verzorgen van de nieuwe Tv-documentaire van Frans Bromet over "DE DOKTER ONDER VUUR". In deze indrukwekkende documentaire vertellen verschillende artsen open over de impact en de gevolgen van medische incidenten. Na de documentaire zullen verschillende voorbeelden uit de praktijk aan bod komen, onder ander peer support, bedrijfsopvang en EHBI-trainingen. 

Wkkgz bijeenkomst
16 juni 2016
arm-wrestling-1Vanaf 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht. Veel zorginstellingen worstelen met hoe ze hun organisatie conform de Wkkgz kunnen inrichten. Op donderdagmiddag 16 juni 2016 organiseerde Centramed een bijeenkomst voor onze leden over de meest gestelde vragen. Een aantal experts sprak er over de praktische en juridische implicaties van de Wkkgz voor Centramed en haar leden. Hier vind u meer informatie over de Wkkgz en veelgestelde vragen. Op het ledengedeelte is meer informatie opgenomen over de wkkgz en de presentaties van het symposium.

 

Centramed symposia en bijeenkomsten in voorgaande jaren

Centramed Cyber Security Seminar
22 april 2015
Op woensdagmiddag 22 april 2015 organiseerde Centramed een Cyber Security Seminar, alléén voor leden. Steeds meer zorgorganisaties zijn voor hun bedrijfsvoering afhankelijk van ICT en medische technologie. Cyber security is niet een probleem van de ICT-afdeling (alleen). Tijdens het Seminar belichtten diverse deskundigen de cyberrisico's vanuit juridisch-, verzekerings- en ICT-technisch perspectief. Op het ledengedeelte is meer informatie opgenomen over de risico's en een verslag van het symposium.

Lustrumsymposium: Beter genezen dan voorkomen
28 oktober 2014
Wij kijken met een goed gevoel terug op 20 jaar Centramed en een succesvol lustrumsymposium op dinsdag 28 oktober 2014. Ons 20-jarig jubileum vierden wij graag samen met u. In het PIV-Bulletin december 2014 vindt u een uitgebreid verslag van ons symposium "Beter genezen dan voorkomen".

Risico's in de GGz - de harde werkelijkheid
12 maart 2013
GGZ-instellingen worstelen steeds meer met het indammen van veiligheidsrisico's rond patiënten, medewerkers en gevoelige informatie. Hoe houd je de instelling veilig, in tijden van aanhoudende bezuinigingen, complexere problematiek onder patiënten en strengere overheidsnormen? Taxeer continu de risico's, meld incidenten en leer ervan, stimuleer veilig gedrag, wees klaar voor een crisis, maar waak voor een blaamcultuur. Dat waren de belangrijkste lessen van het GGz-symposium dat Centramed in maart 2013 hield aan de Nyenrode Business Universiteit in Breukelen.

Symposium Patiëntveiligheid
29 september 2011
Veiligheid in een ziekenhuis en veiligheid van medisch handelen zijn geen vanzelfsprekendheden. Er wordt veel geïnvesteerd in de verbetering van de kern van zorgverlening, namelijk het medisch handelen. Daarnaast wordt veel verbeterd in de organisatie rondom dat medisch handelen en het monitoren van de resultaten van al deze inspanningen. Op 29 september 2011 organiseerde Centramed het Symposium Patiëntveligheid gehouden in Nyenrode Business Universiteit in Breukelen. Centramed droeg met dit veiligheidssymposium bij aan de bevordering van de patiëntveiligheid door het onderling uitwisselen van kennis en ervaringen.

Symposium "Preventie van geboorteschades".
24 maart 2010
Centramed organiseerde op het symposium "Preventie van geboorteschades" speciaal voor professionals werkzaam in de gynaecologie en kindergeneeskunde, maar ook voor ziekenhuisjuristen, klachtenfunctionarissen leidinggevenden van verloskunde-afdelingen. Het symposium dat werd gehouden in Domus Medica te Utrecht was geaccrediteerd door de NVOG. Naast inzicht in zaken die leiden tot het ontstaan van geboorteschades en juridische ontwikkelingen, stond het symposium ook in het teken van het belang van goede communicatie en verslaglegging.