Schade voorkomen en GOMA

Fragment uit de film Let's GomaVoor een zo goed mogelijke behandeling van uw schadeclaim, is de 'Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid' opgesteld, kortweg de GOMA.

De GOMA is medio 2010 opgesteld door vertegenwoordigers van diverse organisaties, waaronder Centramed. In deze gedragscode staan 19 aanbevelingen voor meer openheid en een snellere en betere afwikkeling van schadeclaims. De aanbevelingen zijn gericht op alle bij incidenten en schadeclaims betrokken partijen.

GOMA deel A: Adequaat reageren op incidenten
Over het open reageren op een incident met mogelijk schade, bevat de GOMA deel A negen aanbevelingen. De zorginstelling/zorgverlener moet onder andere patiënten tijdig informeren over incidenten, het incident onderzoeken en zo nodig excuses aanbieden. Ook moeten zij patienten informeren over de verschillende klachtmogelijkheden en de gang van zaken bij de behandeling van een schadeclaim (zie ook Zorgverleners & openheid voor handvatten aan zorgverleners).

GOMA deel B: Snelle afhandeling schadeclaims
Voor een snelle afhandeling van schadeclaims bevat de GOMA deel B tien aanbevelingen gericht op belangenbehartigers en aansprakelijkheidsverzekeraars. Ook zijn er een paar gericht op paíënten (bijvoorbeeld zorgen voor een duidelijk verwijt en ondertekenen medische machtiging)(zie ook Patienten & schadebehandeling).

Meer weten?
Op onze website kunt u meer lezen over de GOMA, bijvoorbeeld de door Centramed ontwikkelde film, GOMA-app en webversie.
Ook op de site van Patiëntenfederatie NPCF en De Letselschaderaad vindt u meer informatie over de GOMA.