Proefpersonenverzekering

Om proefpersonen bij medisch-wetenschappelijk onderzoek te beschermen tegen de mogelijke risico's is er de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO). Voor zorginstellingen die wetenschappelijk onderzoek doen kan een proefpersonenverzekering verplicht zijn.

De Proefpersonenverzekering van Centramed regelt een dekking voor de eventuele schade die proefpersonen lijden als gevolg van het onderzoek.

Deze verzekering is alleen mogelijk in combinatie met een (Medische) Aansprakelijkheidsverzekering van Centramed.

Meer weten?
Neem contact met ons op via relatiebeheer@centramed.nl