Schade verzekeren

Ed BolleboomEen van de kerntaken van Centramed is het bieden van financiële zekerheid en het verzekeren van aansprakelijkheidsrisico's op maat.

Naast een solide dekking van de risico's voor medische aansprakelijkheid kan Centramed u ook helpen met een proefpersonenverzekering. Daarbij biedt Centramed maatwerk voor ziekenhuizen, GGz-instellingen en andere instellingen zoals radiotherapeutische instituten, laboratoria, etc.. Daarnaast staan een excellente schadebehandeling en het voorkomen van schades bij Centramed en haar leden centraal. Centramed biedt haar leden een totaalpakket.

Financiële zekerheid
• Solidariteit, geen winstoogmerk en invloed op beleid
• Hoge verzekerde bedragen, lage premie en maatwerk

Excellente schadebehandeling
• Laagdrempelig en deskundig en conform onze kernwaarden
• De gedragscode GOMA is een leidraad voor ons handelen
• Zelf behandelen van claims mogelijk

Preventie en voorkomen van schade
• Effectieve ondersteuning bij preventie- en patiëntveiligheidsactiviteiten
• Analyse en advies van uw schadeportefeuille
• Hulp bij adequaat omgaan met incidenten en  klachten en claims confom de GOMA en de Wkkgz

Meer weten?
Neem contact op met Ed Bolleboom via relatiebeheer@centramed.nl

Centramed is een onafhankelijke onderlinge waarborgmaatschappij zonder winstoogmerk. Onderlinge solidariteit vormt onze basis. Dankzij deze onderlinge solidariteit wordt de schadelast die boven het eigen risico uitkomt gedragen door het collectief.

Een claim zelf behandelen?
Centramed biedt ook maatwerk bij de afhandeling van schadeclaims. Sommige zorginstellingen willen een claim zelf kunnen behandelen. Wij begrijpen dat. Bij claims van beperkte omvang staan we u met raad en daad ter zijde. Instellingen met eigen expertise op het gebied van schadebehandeling kunnen er in overleg met ons voor kiezen om ook grotere schades in eigen beheer te behandelen.

Zin en onzin over medische aansprakelijkheid
Er is steeds meer publieke aandacht voor medische incidenten, aansprakelijkheidsclaims en de rol van verzekeraars. Tegelijkertijd gaat die publieke aandacht vaak gepaard met nogal wat veronderstellingen en onjuistheden rond het proces van claimafhandeling. Reden voor Centramed om veelgehoorde misverstanden tegen het licht te houden.