Opstellers gedragscode GOMA

Centramed is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de GOMA. Daarnaast nemen wij deel aan de permanente commissie van de GOMA.

De gedragscode GOMA is een initiatief van De Letselschade Raad en is medio 2010  opgesteld door vertegenwoordigers van diverse organisaties:

  • Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF),
  • Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG),
  • Verbond van Verzekeraars (waar Centramed bij aangesloten is),
  • Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken (GAV),
  • Vrije Universiteit en Erasmus Universiteit.

Als adviseurs zijn het Ministerie van Justitie, de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) en de Vereniging Letselschade Advocaten (LSA) betrokken geweest.
De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) onderschrijven de GOMA en bevelen de naleving van de Code aan hun leden aan.