Persoonlijk bezoek aan de patiënt

JVS stillsElke nieuwe patiënt die een claim heeft ingediend, krijgt het aanbod voor een kennismakingsgesprek. Centramed heeft daarvoor ervaren personenschadespecialisten in dienst die actief, zorgvuldig en mensgericht het gesprek aangaan met de patiënt.

Luisteren naar verhaal patiënt
Zo'n gesprek wordt bij voorkeur bij de patiënten thuis in hun vertrouwde omgeving gehouden. Deze gesprekken worden erg gewaardeerd. De patiënt kan tijdens dat gesprek aangeven wat hem is overkomen, wat hij wil en waarom hij dat wil. In zijn eigen woorden kan de patient een beschrijving geven van de gevolgen van het incident en de impact daarvan op zijn of haar leven. Het is uiterst waardevol om dat van de patiënt zelf te horen en niet alleen van zijn belangenbehartiger.

Uitleg wat patiënt kan verwachten
Het bezoek geeft ook een goede gelegenheid om uit te leggen wat er allemaal komt kijken bij het behandelen van een schadeclaim. Naast uitleg over de procedure kan tijdens dat gesprek ook ingegaan worden op de mogelijke gevolgschade. Dat betekent dat bij een eventuele verdere schaderegeling beter rekening kan worden gehouden met de wensen en belangen van de patiënt. In de GOMA onder beginsel 13 is het contactbezoek omschreven als 'good practice'.

Wij nemen de patiënt serieus
Centramed heeft aangegeven een zorgvuldige behandeling van claims conform de GOMA te willen nastreven. Wij zijn er van overtuigd dat een directe, integere, mensgerichte communicatie met patiënten zo snel mogelijk na het indienen van een claim tot meer wederzijds begrip leidt. Goed voor de patiënt én voor ons. Wij nemen de patiënt serieus en hebben aandacht voor de zienswijze en gevoelens van de patient.

Praten aan de keukentafel, Fred des Bouvrie:
"Aan de keukentafel merk ik vaak dat een patiënt van te voren erg heeft opgezien tegen zo'n gesprek. Maar achteraf wordt het toch erg op prijs gesteld. Het biedt ook de mogelijkheid om nog na te gaan of er nog contact gewenst is met de betrokken arts."

Oog en oor voor de patiënt, Sandra Kuiper:
"Vooral naar de patiënt toe is het waardevol om als betrokken verzekeraar je gezicht te laten zien. En te luisteren. Doordat het in een vroeg stadium van de claimprocedure is, zijn de standpunten ook nog niet verhard. Wij luisteren naar het verhaal van de patiënt. Vaak komt daar ook meer informatie naar voren, bijv. over de medische situatie, maar ook de sociale omstandigheden van een patiënt voor- en na het eventuele incident."

Meer weten?
Neem contact op met onze experts personenschade via info@centramed.nl of bel ons op 070 301 70 70.

foto buitendienst zonder Jantinus